Arbetsförmedlingsskylt i blått med hyllor i bakgrunden.Många oroar sig nu för hur konjunktursvängningarna kan komma att påverka läget på arbetsmarknaden, enligt en ny undersökning från Sifo. Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Enligt en ny Sifoundersökning oroar sig nio av tio för läget på arbetsmarknaden framöver, och en av fyra är oroliga för att förlora jobbet. Oron är en tydlig reflektion av det rådande ekonomiska läget, där stigande inflation och höga räntor redan har satt press på både hushåll och företag. Det skriver Kollega.

Många hushåll och företag pressas redan av det allt mer ansträngda ekonomiska läget, med höga inflationssiffror och stigande priser på exempelvis mat, drivmedel och el. Detta har påverkat svenskarnas tro på framtiden och oron för hur det kommer se ut på arbetsmarknaden framöver är stor. 

En majoritet oroar sig för samhällsekonomins effekter på arbetsmarknaden

Enligt en Sifoundersökning är nio av tio, 86 procent av de totalt 1 488 respondenterna, oroliga för hur svängningarna i samhällsekonomin ska påverka arbetsmarknaden. En av fyra, 26 procent, uppger att de oroar sig för att bli av med jobbet.

Men å andra sidan har arbetslösheten i Sverige gått ner under det senaste året. Nu i september var 6,6 procent inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen, vilket kan jämföras med 7,5 procent i september förra året.

Goda skäl till att se ljust på framtiden

Cecilia Mannheimer är ansvarig för bemanning och rekrytering på Randstad, och är den som har beställt undersökningen från Sifo. Hon konstaterar att det är många som oroar sig nu när svängningarna i konjunkturen är tydliga, men tillägger att det faktiskt finns goda skäl att se ljust på framtiden. 

Utgångsläget är starkt och det råder dessutom brist på kompetens inom flera branscher och yrkesområden, enligt Mannheimer.

43 procent är oroliga för löneutvecklingen

Sverige står inför en avtalsrörelse och det finns så klart en förhoppning om att den ska resultera i löneökningar, men de höga inflationssiffrorna får hoppet att grumlas något. I undersökningen uppger 43 procent att de är oroliga för löneutvecklingen i landet.