Hand håller träkub med röd nedåtgående pil med figur, koncept konkurs, nedskärningar och arbetslöshet.De hittills positiva arbetslöshetssiffrorna börjar nu gå åt motsatt håll, enligt ny statistik från SCB, UC, Arbetsförmedlingen och TRR. Foto: 3rdtimeluckystudio/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden i Sverige har lyckats hålla sig förvånansvärt stark trots det tuffa världsläget, i alla fall fram tills nu. Enligt ny statistik från SCB (Statistiska centralbyrån) ökade antalet arbetslösa med 49 000 personer under det tredje kvartalet jämfört med samma period 2022, och trenden är särskilt tydlig bland privatanställda tjänstemän. Det rapporterar Kollega.

Läget på den svenska arbetsmarknaden har hittills varit stabilt, men nu ser man allt fler tecken på att trenden håller på att vända. SCB:s senaste siffror visar att antalet arbetslösa ökade med 49 000 personer under årets tredje kvartal jämfört med tredje kvartalet förra året, och enligt arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) räknar regeringen med att ytterligare 40 000 kommer bli arbetslösa under 2024.

Konkurserna ökade med 12 procent i oktober

Arbetsförmedlingens statistik visar också ett ökat antal varsel och färre lediga jobb under den senaste tiden. Kreditupplysningsföretaget UC har även noterat att antalet konkurser steg med 12 procent i oktober jämfört med samma månad förra året.

Fler uppsagda privatanställda tjänstemän

Den negativa trenden ser man tydligt bland privatanställda tjänstemän. Nya siffror från TRR (organisation som erbjuder omställnings- och kompetensstöd till tjänstemän) visar att antalet uppsägningar har ökat markant. Under årets andra kvartal förlorade 3 648 personer jobbet, vilket kan jämföras med 1 432 personer under motsvarande period 2022. Flest uppsägningar sker inom handeln, fordonsindustrin och bygg- och fastighetsbranschen.

Arbetslösheten låg på 7,8 procent i september

Enligt SCB:s statistik (utjämnad för variationer under året) låg arbetslösheten på 7,8 procent i september, vilket motsvarar strax över 443 000 personer. I EU-länderna låg arbetslösheten i snitt på 6 procent, rapporterar Eurostat.