Arbetsförmedlingens fasadskylt ovan kontoretFörslaget om inkomstbaserad a-kassa har fått både kritik och beröm. Sveriges a-kassor är positiva till förslaget medan LO är kritiska till det nya förslaget och anser att det befintliga systemet är mest rättvist. Foto: Peter Kroon/vanliga-fragor/arbetsformedlingen-a-kassa.

A-kassa

Många av remissinstanserna har gett tummen upp till det nya förslaget om inkomstbaserad a-kassa. Men förslaget får samtidigt kritik från flera av remissinstanserna som anser att förslaget missgynnar svaga grupper på arbetsmarknaden, skriver Hotellrevyn.

Fredag den 30 oktober var sista dagen som det gick att lämna synpunkter på de föreslagna förändringarna av a-kassan. Totalt svarade 77 instanser på den så kallade a-kasseutredningen.

Förslaget med inkomstbaserad a-kassa inkluderar fler

Sveriges a-kassor var en av de som ställde sig bakom idén att ersättningen ska byggas på inkomst och inte på arbetad tid. Enligt Sveriges a-kassors kanslichef, Tomas Eriksson, skulle det öppna upp för att inkludera fler och skapar förutsättningar för effektivitet och förutsägbarhet. En inkomstbaserad försäkring kan fungera över tid och kan bli lättare att reglera när behov uppstår.

Organisationen Sveriges a-kassor vill samtidigt varna för att situationen kan försämras för de svagare grupperna på arbetsmarknaden som unga och arbetslösa. Förslaget att korta ned den överhoppningsbara tiden till tre år från nuvarande fem år är ett exempel.

Tomas Eriksson säger även att de är kritiska till att föräldraledighet där man under enstaka månader tar ut föräldrapenning kan ge en kortare ersättningsperiod även om man är väletablerad på arbetsmarknaden. 

Kritiska till inkomstbaserad a-kassa och åldersgräns

LO är kritiska till att ersättningen från a-kassan ska grunda sig på inkomst i stället för arbetad tid och anser att det systemet som finns i dag är mer rättvist. LO är även kritiska till förslagen om skärpta krav för att erhålla en full ersättningsperiod, vilket kan förvärra försäkringsskyddet för de som har en kortare sjukskrivning eller för de som är föräldralediga. 

Svenskt Näringsliv och TCO är positiva till en inkomstbaserad a-kassa. Samtidigt varnar TCO för att det premierar högavlönade framför de lågavlönade. 

MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, är kritiska till förslaget om en åldersgräns på 20 år och menar att även unga ska ha rätt till ersättning om de blir arbetslösa. När man befinner sig mellan anställningar ska arbetslöshetsförsäkringen finnas där som stöd oavsett ålder.