håkan svärdman, samhällspolitisk chef Forena, och kvinna på trappa med kontorsgrejer packat i en kartongHåkan Svärdman, samhällspolitisk chef på Forena, tror inte att den nya a-kassan kommer att hjälpa fler än de nuvarande reglerna. Foto: Pressbild/Forena och Photostriker/Shutterstock.com

A-kassa

Överlag har reaktionerna från Saco och TCO varit positiva gällande förslaget på nya regler för a-kassan. Men Håkan Svärdman, försäkringsexpert och samhällspolitisk chef hos fackförbundet Forena, är skeptisk, berättar han för Arbetet.

40,4 procent av de som var arbetslösa 2017 fick ersättning från a-kassan. Enligt utredning skulle andelen ha varit 47,4 procent om de föreslagna reglerna hade gällt redan då.

Det handlar alltså om en ökning på omkring 7 procent, vilket inte är imponerande, tycker Håkan Svärdman.

– En huvuduppgift för utredningen var att skapa en arbetslöshetsförsäkring som omfattar fler. Men a-kassans täckningsgrad ökar bara marginellt med förslagen, säger han till Arbetet.

Förutsägbarheten äventyras av att kraven kan anpassas

Tanken är också att utredningens förslag ska bli mer förutsägbart för den arbetssökande, genom att Skatteverkets inkomstbesked blir grunden för ersättningens storlek.

Men modellen ska också kunna anpassas efter både konjonktur och politisk vilja, enligt utredningen. Det innebär att varje ny regering genom en förordning kan justera vilken totala årsinkomst och minsta månadsinkomst som krävs för att ha rätt till a-kassa. Det gör i stället a-kassan mindre förutsägbar, menar Håkan Svärdman.

Åldersgräns på 20 respektive 65 år

I utredningen föreslås också en åldersgräns för inkomstbaserad ersättning, så att man måste vara mellan 20 och 65 år för att få ersättning. I dagsläget är det bara grundförsäkringen för den som inte är medlem som har en lägre åldersgräns.

Varför en 19-åring som har jobbat i ett helt år inte ska få a-kassa har Håkan Svärdman svårt att se. Han tycker inte heller att den övre åldersgränsen går ihop med att många behöver arbeta längre än till 65 för att förbättra sin pension.

På sikt kan medlemstalet hos a-kassan och facket minska

Håkan Svärdman är också skeptisk till att slå ihop grundförsäkringen med den inkomstbaserade försäkring som kräver medlemskap. Det blir i så fall svårare att motivera medlemskap i a-kassa med att få full ersättning. Steget är inte långt till att a-kassan blir obligatorisk, vilken skulle undergräva organisationsgraden för både a-kassa och facket, menar Håkan Svärdman.