En bild på en man som lägger tegelJobben ser ut att öka de kommande åren. Foto: trezordia / Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är inne i en mycket stark period och till nästa år fortsätter jobben att öka. Arbetsförmedlingen förutspår att sysselsättningen kommer att öka med 111 000 personer de kommande två åren.

Sverige kan visa upp en mycket stark arbetsmarknad. Bara i år ökar sysselsättningen i landet med 85 000 personer i åldrarna 16 till 64 år. Jobben ser ut att växa även i framtiden om än i lite långsammare takt.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer jobben öka med 65 000 personer nästa år och 46 000 personer år 2020. Det innebär en total ökning med 111 000 personer och att sysselsättningsgraden landar på 79,5 procent.

Sysselsättningsgraden stiger för personer födda i och utanför Sverige

De kommande åren väntas sysselsättningsgraden stiga för både personer som är födda i och utanför Sveriges gränser. De flesta jobben, nämligen 80 procent, ser ut att gå till personer födda utomlands. Det beror på att det är där den huvudsakliga arbetskraften finns. Personer som är födda utanför Sverige kommer därför ha en avgörande betydelse för den framtida jobbtillväxten.

– Det är viktigt att vi tar tillvara på kompetensen hos alla och fortsätter att öka sysselsättningen hos utrikes födda, de är nödvändiga för att landets arbetsgivare ska kunna växa, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

Brist på utbildad personal bromsar nyanställningarna

Antalet nyanställningar ser ut att minska från tidigare år och det beror främst på två saker. Dels råder det brist på kompetent arbetskraft vilket gör det svårare att anställa ny personal, dels står vi på konjunkturtoppen och nu kommer den ekonomiska tillväxten gradvis sjunka. Det innebär att den tidigare kraftiga jobbökningen inte kommer öka i samma takt.

Arbetslösheten kommer öka något

Fram till år 2020 kommer arbetslösheten i landet öka. Arbetslösheten väntas i år landa kring 6,4 procent, vilket är en minskning från 6,7 procent förra året. Nästa år ser arbetslösheten ut att stiga igen till 6,5 procent och 6,7 procent året därpå.

Den ökade arbetslösheten förklaras bland annat med att arbetskraften fylls på med människor som tidigare stått en bra bit ifrån arbetsmarknaden.