Arbetsmarknad

Regeringen vill utreda alternativ till den befintliga lärarutbildningen. Arbetet med att utveckla nya sätt att få en lärarexamen ska ledas av Umeå universitet med förhoppningen om att mildra den framtida lärarbristen. Detta rapporterar Lärarnas tidning.

Prognoser visar att inom de kommande fem åren kommer det finnas 45 000 lediga lärarplatser. I ett försök att undvika denna stundande katastrof har nu regeringen startat en utredning hos sju högskolor och universitet att finna alternativa sätt att utbilda lärare.
Särskilt prioriterade är de 1500 personer som varje år söker en kompletterande pedagogisk utbildning men inte kommer in. Totalt har gruppen möjligheten att minska lärarbristen med 7500 anställningar under femårsperioden.

Lärarbristen allt mer påtaglig

Redan idag råder det lärarbrist i Sverige. Anledningarna till problemet är många, dåliga löner, stress och stor arbetsbörda har gjort att flera lärare bytt anställning.
Problemet har dock inte passerat obemärkt och förutom satsningarna på en mer mångsidig lärarutbildning har även förbättrade lönevillkor och betald utbildning diskuterats. Det nya satsningen ska ledas av Umeå universitet men ska även omfatta sex andra lärosäten, vilket innebär att satsningen sker på bred front.

Tänk på! Lärarbristen har legat till grund för flera potentiella förbättringar av yrket, som höjd lön samt betald utbildning.

Den nya satsningen på att fånga upp grupper som inte kan, eller vill, genomgå den befintliga lärarutbildningen är ytterligare en åtgärd som ska öka antalet lärare. För att fånga upp de som idag har svårt att få den kompetens som krävs för en examen vill man nu även tillgodoräkna arbetslivserfarenhet i större utsträckning.
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, säger att om man har jobbat inom skolan ska man kunna tillgodoräkna sig detta. Hon säger även att detta ska appliceras även till yrken utanför skolväsendet.

Ännu oklart hur många nya lärare som kommer utbildas

Effekterna av de nya förslagen är ännu något oklara. Förutom de 1500 per år som söker till utbildningar men inte kommer in, finns det inga siffror på hur många utbildade lärare förslaget kan skapa.
– Det är väldigt svårt att säga. En siffra är de 1500 per år som idag får avslag på KPU (kompletterande pedagogisk utbildning). Sedan tillkommer även de som vill skola om sig till lärare från andra yrken, säger Helene Hellmark Knutsson till Lärarnas Tidning.
Oavsett hur många lärare förslaget skapar är det av de flesta väldigt välkommet. Förhoppningsvis ska de olika förslagen för läraryrket sammanlagt skapa en mer hållbar framtid för skolan såväl för de lärare som i dagsläget arbetar i underbemannade arbetsplatser.