Ylva Johansson, Arbetsmarknads- och etableringsminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Arbetsmarknad

Efter att trenden under en längre tid visat på låga siffror bland nyanlända som kommer ut i arbete ser det nu ut som att trenden börjar att brytas. Nu menar Arbetsmarknadsdepartementet att fler nyanlända kommer i kontakt med arbetsmarknaden snabbare, rapporterar Arbetet.

Det var under ett presseminarium den 18 juni som arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) kunde presentera det efterlängtade trendbrottet. Etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden visar positiva resultat.

Regeringens åtgärdsreformer ligger till grund för det positiva resultaten

Ylva Johansson (S) menar att det som ligger till grund för det positiva resultaten är regeringens arbete med att sätta in extratjänster samt fler lokala jobbspår. Den nya bosättningslagen gör också sin del då den innebär att samtliga kommuner behöver ta emot nyanlända.
Dock ska vi inte pusta ut och nöja oss med de goda resultaten ännu, men vi kan glädja oss åt att vi kan beskåda ett trendbrott gällande nyanlända, menar arbetsmarknads- och etableringsministern.

Antalet nyanlända som lämnar Arbetsförmedlingen ökade under 2018:s början

Under presseminariet presenterade Ylva Johansson siffror som  trendbrytningen grundar sig på. Antalet nyanlända som börjar studera eller etablerar sig på arbetsmarknaden efter att ha avslutat Arbetsförmedlingens 90-dagars etableringsplan ökade kraftigt under 2018:s tre inledande månader.
År 2017 låg andelen på 31 procent men i och med ökningen ligger siffran nu på 42 procent.

Även etableringstakten ökar 2018

Förutom att man kan se en ökning i antalet nyanlända som nu är sysselsatta kan man även se att etableringen av nyanlända ökar i takt. I vissa kommuner har det tidigare kunnat ta upp till ett decennium innan nyanlända etablerat sig i arbetsväg.
Nu kan Ylva Johansson visa på att de nyanlända som togs emot 2011 var en del av den svenska arbetsmarknaden redan efter 5 år. Johansson menar dock att det fortfarande finns många som kom hit för över ett decennium sedan som ännu inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden och där måste det läggas mer resurser.