generaldirektörer mikael sjöberg och thomas pålsson, och arbetssökande som får hjälp vid dator på servicekontorSamarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter kommer att möjliggöra personlig service för medborgarna. Det menar myndigheternas generaldirektörer, Mikael Sjöberg och Thomas Pålsson. Foto: Margareta Bloom Sandebäck/vanliga-fragor/arbetsformedlingen-a-kassa, Pressbild/akassor/st-a-kassaatens servicecenter och ESB Professional/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Myndigheten Statens servicecenter kommer inom en snar framtid att ta över Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet. På så sätt kan arbetssökande få personlig service på lokala kontor samtidigt som Arbetsförmedlingens huvudsakliga tjänster övergår till digital form. Myndigheterna tror att samarbetet kommer att ge mervärde för kunderna, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Arbetsförmedlingen inleder ett samarbete med Statens servicecenter, en myndighet som arbetar med att effektivisera och tillgängliggöra statsförvaltning.

Tanken är att de servicekontor som Statens servicecenter tillhandahåller ska ta över Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet. Under hösten ska myndigheterna genomföra ett pilotprojekt för att bana väg för detta, för att sedan införa övergången under 2020.

113 servicekontor kan ge information och vägledning till medborgarna

Sedan en månad tillbaka ansvarar Statens servicecenter för 113 statliga servicekontor runt om i landet. Till servicekontoren kan man vända sig för att få information och service från ett flertal myndigheter.

I dagsläget är det Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten som samarbetar med servicekontoren, och inom kort kommer alltså även Arbetsförmedlingens tjänster att ingå där.

Det som servicekontoren kan hjälpa till med är dels att ge allmän information, dels att guida kunderna i myndigheternas digitala tjänster. De kan även hjälpa till med att skicka och ta emot handlingar.

Samarbetet ger arbetssökande möjlighet till personlig service

Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, ser stora möjligheter i det kommande samarbetet.

– På det här sättet garanterar Arbetsförmedlingen närvaro i stora delar av landet och kan tillhandahålla lokal service för spontanbesök till arbetssökande och arbetsgivare.

Även från Statens servicecenters sida ser man mycket positivt på samarbetet. Generaldirektören Thomas Pålsson lyfter vikten av personlig service under arbetssökandet och tror att Arbetsförmedlingens anslutning till servicekontoren kommer att ge mervärde för medborgarna.

Upplägget testas på ett antal pilotkontor

Pilotprojektet som påbörjas i höst kommer att utföras på ett mindre antal kontor och ska ska resultera i ett underlag för överlämningen av kundtorgsverksamheten. Bland annat vill man se vilka tjänster som ska erbjudas hos servicekontoren, hur många besökare det kommer och hur mycket personal som behövs.