Kvinnlig universitetslärare pratar med manlig student i klassrum.Kvinnor får göra mer så kallat "akademiskt hushållsarbete" än män. Det leder till ökad arbetsbörda och ökad risk för stress och psykisk ohälsa. Foto: Lucky Business/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

En rapport från SULF, Sveriges universitetslärare och forskare, visar att akademin inte upplevs som jämställd. Av de 2 995 kvinnorna som besvarade enkäten som rapporten bygger på tycker 11 procent att kvinnor och män i låg eller mycket låg grad behandlas som jämställda. Av 2 451 män var det endast 3 procent som svarade samma sak.

Det är mycket som bidrar till att kvinnor inte upplever sin arbetsplats som jämställd. Bland annat tilldelas kvinnor i högre utsträckning det så kallade ”akademiska hushållsarbetet”. Det handlar om nödvändiga men ofta osynliga uppgifter, till exempel att stötta kollegor och få arbetet att flyta friktionsfritt.

Kvinnor löper större risk för stress och psykisk ohälsa

Eftersom kvinnor får en högre arbetsbörda är risken större för dem att bli stressade eller sjuka. Rapportens författare, Anna-Carin Fagerlind Ståhl, intervjuas i tidningen Universitetsläraren. Hon menar att risken blir ännu större om man dessutom behöver bemöta till exempel härskartekniker.

Fagerlind Ståhl tror inte att akademin är mindre jämställd än andra arbetsplatser. Däremot är problemen mer dolda inom akademin. Anställningarna är osäkra, och det finns en tanke om att meriter ska styra hur långt man går.

Därför kan det se ut som att akademin är mer jämställd än vad den är, eftersom det är ungefär lika många kvinnor och män som jobbar i branschen.

Arbetsgivare bör se över arbetsfördelningen

Så hur ska akademin bli mer jämställd? Anna-Carin Fagerlind Ståhl tycker att arbetsgivarna ska se över arbetsfördelningen. Vilka får göra icke meriterande arbetsuppgifter och vilka får åka gräddfil?

Man behöver också titta på förutsättningarna att forska. Kvinnor behöver få samma utrymme att söka forskningspengar som män. Därför behöver arbetsbördan för kvinnor minska, så att de får tid att göra det.

Kvinnor ska inte behöva slå ifrån sig

Anna-Carin Fagerlind Ståhl tycker att arbetsgivarna ska sluta vara rädda för att missgynna män.

– Vissa saker måste också sluta ligga på kvinnor att hantera. Det är snarare så att män behöver sluta gynna varandra och hålla sig ifrån att utöva härskartekniker än att kvinnor behöver slå ifrån sig.