Ung kille sitter i trapp med händerna framför munnen och ser uppgiven ut.Arbetslösheten stiger även bland unga, enligt Arbetsförmedlingens siffror för februari. Foto: spixel/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen har gjort en sammanfattning av läget på arbetsmarknaden under februari och konstaterar att uppgången av den totala arbetslösheten även har drabbat unga. I slutet av månaden var 4 000 fler ungdomar arbetslösa jämfört med samma period förra året. Det finns dock stora regionala skillnader.

Arbetslösheten i stort är på uppgång och Arbetsförmedlingens senaste siffror visar att detta även har drabbat de yngre på arbetsmarknaden.I slutet av februari var nästan 43 000 ungdomar mellan 18 och 34 år arbetslösa, vilket är en ökning med 4 000 personer jämfört med samma månad förra året.

Ungdomar särskilt utsatta under en lågkonjunktur

Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen, menar att det inte är sällan som just unga drabbas under en lågkonjunktur eftersom många har tillfälliga jobb och mindre arbetslivserfarenhet överlag. 

Däremot är flexibiliteten ofta högre bland de yngre åldersgrupperna, vilket enligt Samakovlis bidrar till att arbetslösheten bland unga i regel minskar relativt snabbt när konjunkturen är på uppgång igen.

Stora regionala skillnader

Som tidigare nämnt så var närmare 43 000 ungdomar arbetslösa i slutet av februari, vilket motsvarar 7,9 procent. Men enligt Arbetsförmedlingen skiljer sig arbetslöshetsnivån ganska rejält mellan länen. Västerbotten stod för den lägsta andelen arbetslösa ungdomar med 5,2 procent, medan Gävleborg hade den högsta med hela 12,9 procent. 

Eva Samakovlis menar att de regionala variationerna speglar läget på arbetsmarknaden i stort.

Bra läge för utbildning

Det kan kännas svårt att veta hur man ska tänka i tider med stigande arbetslöshet och svagare ekonomi. Kanske framför allt som ung och relativt ny på arbetsmarknaden. 

Enligt Eva Samakovlis kan det dock vara ett bra läge att hoppa på en utbildning för att bli mer attraktiv för arbetsgivare när läget på arbetsmarknaden väl börjar vända uppåt igen.