Arbetsmarknad nyheter

Under juli månad ökade antalet företag som gick i konkurs jämfört med föregående år. Detta visar ny statistik sammanställd av UC. Rapporten visade att antalet företagskonkurser ökade generellt, inom flera branscher.

Flera företag än vanligt gick i konkurs under juli. Trenden i företagskonkurser verkar inte heller vara branschberoende, utan påverkar tvärtom flera olika verksamhetsområden.
De stora branscherna följde trenden med fler konkurser inom byggindustrin, detaljhandeln och restaurang och hotellbranschen. Anledningarna till konkurserna skiljer sig dock åt.

Antalet konkurser ökade inom flera branscher

Juli månad visade sig innebära 41 procent fler företagskonkurser i Sverige, i jämförelse med föregående år. Ökningen berodde inte på svårigheter inom en bransch, utan var istället övergripande för flera sektorer och geografiska områden.

Tänk på! Den totala ökningen i konkurser beror inte på förändringar inom en enskild bransch utan är snarare en övergripande förändring.

Richard Damberg, ekonom på UC menar att trenden med ökande företagskonkurser är förvånansvärd med tanke på den högkonjunktur som råder. Det finns inte heller någon generell förklaring för ökningen i företagskonkurser enligt Damberg, utan det beror istället på olika faktorer inom olika branscher.

Anledningarna till konkurserna varierar beroende på bransch

Förklaringen till de ökade konkurserna varierar. Inom byggindustrin, som är en av de största industrierna, beror trenden främst på att mindre byggföretag går i konkurs. Detta konstaterar Richard Damberg som även nämner det faktum att fler privatpersoner hellre själva utför byggarbeten som en anledning till den negativa trenden.
Damberg finner stöd för denna förklaring bland annat baserat på att flera byggföretag ser att arbeten hos privatpersoner minskar. Detta går också att utläsa genom att konkurserna ökat sedan föregående år, medans försäljningen av byggvaror ökat med 2,9 procent under det gångna året.
Inom andra branscher återfinns andra förklaringar till de ökade konkurserna. Generellt är dock de mindre bolagen värst drabbade, eftersom att de saknar kapital för att klara en minskad lönsamhet under längre perioder.