Man med munskydd och kontorslåda fylld med kontorssaker i handen som står vid ett kontorsfönster.Arbetslösheten i Sverige minskade under september månad sett till motsvarande period förra året. Det visar Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Foto: Tong_stocker/Shutterstock

Arbetsmarknad

Enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik står att läsa att öppet arbetslösa har minskat med drygt 30 procent. Statistiken påvisar dessutom att andelen korttidsarbetslösa har minskat med två procentenheter jämfört med samma tid förra året.

Öppet arbetslösa har minskat från 273 496 personer i september 2020 till 190 388 i september i år. Det är en minskning med 30,4 procentenheter. Samtidigt har långtidsarbetssökande ökat med drygt tio procent.

Arbetslösheten är en nedåtgående trend

Enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen har antalet öppet arbetslösa minskat i september i år, jämfört med motsvarande period år 2020. Totalt sett handlar det om en minskning på 30,4 procentenheter. Samtidigt har den totala andelen öppet arbetslösa och sökande i program minskat med lite mindre, nämligen 16,5 procent.

Tydligt är att arbetslösheten är en nedåtgående trend. Arbetsförmedlingens statistik påvisar att andelen kvarstående sökande totalt har sjunkit med 11,6 procent, jämfört med september år 2020. Det innebär en minskning från 692 493 personer i september år 2020 till 612 407 personer i september år 2021.

Kategorin kvarstående sökande innefattar alla personer som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen i slutet av månaden. Det värde som presenteras av kvarstående sökande i slutet av året brukar vara det genomsnittliga värdet på hur många som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen.

Långtidsarbetssökande är undantaget

Men även om arbetslösheten verkar vara på väg ner, syns också en uppåtgående trend. Individer som varit öppet arbetslösa och sökande i program och som samtidigt varit utan arbete i över 24 månader har ökat med 10,6 procent. Det innebär en ökning från 88 209 individer i september år 2020 till 97 546 individer i september i år.

Kategori av arbetssökandeSeptember 2020September 2021
Öppet arbetslösa273 496190 388
Öppet arbetslösa och sökande i program464 405387 724
Öppet arbetslösa i mer än 24 månader88 20997 546
Kvarstående sökande (totalt)692 493612 407
Källa: Arbetsförmedlingen