En man med gul skyddsjacka och hjälm går bortåt i en industrilokal.Flera fackförbund är skeptiska till det nya huvudavtalet inom las-överenskommelsen. Något som bland annat lett till osämja inom industrifacken. Foto: Gorodenkoff/Shutterstock.com

Politik

Inom industrifacken pyr osämjan efter las-överenskommelsen. Livs har valt att pausa sitt samarbetet med facken inom industrin. Något som både Sveriges ingenjörer och Unionen anser vara beklagligt, skriver Arbetet.

I december 2020 slöt man ett nytt huvudavtal inom las för att reformera anställningsskyddet. Samtidigt vill man att de anställda ska få rätt till mer kompetensutveckling och ett bättre stöd i sitt arbetssökande. 

Huvudavtalet har nu lett till delade sidor där Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal står på ena sidan. På andra sidan står de olika LO-förbunden som kritiserar PTK som fortsätter att vara med i förhandlingarna gällande omställning.

Livs pausar samarbetet med fack inom industri

Eva Guovelin, förbundsordförande för Livs, meddelade att deras samarbete med industrifacken Unionen, IF Metall, GS och Sveriges ingenjörer pausades strax innan midsommar. 

Enligt Eva Guovelin ser man ingen annan utväg än att pausa sitt samarbete med industrifacken när tjänstemännen genom PTK tränger sig in i förhandlingarna mot Livs och LO:s vilja och agerar så att medlemmarna riskerar att förlora sin omställningsförsäkring.

Livs får stöd från andra förbund

GS är också skeptiska till samarbetet. De vill att LO ska förhandla om omställningsstödet själva utan att PTK är inblandade. Både GS och Livs är oroade över att de förbund som valt att inte ansluta sig till huvudavtalet kan få ett sämre omställningsstöd.

Även fack som inte tillhör industrin, som Elektrikerna, Fastighets och Pappers, har uttalat sitt stöd för Livs. 

IF Metalls förbundsordförande, Marie Nilsson tycker att den situation som har uppstått är olycklig. De LO-förbund som inte vill vara med i huvudavtalet måste ändå ha fungerande omställningsförsäkringar. Det gör att man måste hitta en lösning som accepteras av alla.

Regeringskrisen kommer inte påverka förhandlingarna

En remiss om tre parallella utredningar som ska visa hur las-överenskommelsen i huvudavtalet ska förverkligas i praktiken har skickats ut. Remisstiden går ut den 15 september och tanken är att förändringarna ska börja gälla i juni nästa år. Men någon oro över den pågående regeringskrisen finns inte. Det ska inte påverka förhandlingarna.