två arbetare i en pappersfabrik och pontus georgsson, ordförande för fackförbundet PappersPappersindustrin har gjort stora vinster de senaste åren – pengar som kan läggas på löneökning för arbetarna i branschen, menar Pappers ordförande Pontus Georgsson. Foto: Mark Agnor/Shutterstock och Pressbild/akassor/pappers-a-kassa

Politik

Pappersindustrins stora vinster gör det möjligt med en löneökning i nästa avtalsrörelse. Det säger Pontus Georgsson, ordförande för Pappers, i ett uttalande i tidningen Arbetet. Trots mothugg både från arbetsgivare och andra fackförbund menar ordföranden att Pappers lönekrav är förankrade i branschens verkliga situation.

När fackförbundet Pappers satte sina lönekrav före de andra LO-förbunden fick de reaktioner från flera håll. Nu kommenterar ordföranden Pontus Georgsson hur förbundet har resonerat och varför de har landat i sitt löneökningskrav på 4 procent.

Pappersindustrin har gjort stora vinster

Pontus Georgsson lyfter att företagen inom massa- och pappersindustrin har gjort stora produktionsvinster de senaste åren. Ett exempel är företaget Stora Enso som förra året gjorde en vinst på 12,5 miljarder kronor. Även investeringsnivåerna tyder på att industribranschen ligger bra till. Investeringarna från 2016 till i år har legat på ungefär 40 miljarder kronor. 

Det här är glädjande siffror för Pappers, enligt Pontus Georgsson. Han lyfter att fackmedlemmarnas roll i denna utveckling har varit den allra viktigaste.

Medlemsantalet i Pappers har sjunkit under många års tid. I början av året hade facket 14 000 yrkesverksamma medlemmar, medan siffran var hela 41 000 för fyrtio år sedan. Men trots färre medlemmar tillverkas mer och mer papper och pappersmassa per medlem; förra året tillverkades cirka 1 600 ton per person.

Pengarna bör investeras i personalen, menar ordföranden

Det här är bakgrunden till de lönekrav som Pappers har ställt inför avtalsrörelsen 2020. Pontus Georgsson menar att facket har sett att det finns ett löneutrymme på de fyra procent som de har begärt. Det är tydligt att bolagen har investerat stora mängder pengar i produktionen, men nu är det dags att även investera i personalen, menar han.

Att arbetsgivarna kommer att göra motstånd är Pontus Georgsson medveten om. Men han menar ändå att kraven som Pappers ställer är realistiska – till skillnad från vad Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten tidigare har uttryckt.

Viktigt att facken stöttar varandra i förhandlingarna

Däremot tycker Pontus Georgsson att det är synd att även medförbundet IF Metall ställer sig på tvären. Han menar att alla förbund måste vara delaktiga i att ställa de gemensamma kraven och vara beredda på att kompromissa.

Därför anser Pontus Georgsson att Industriavtalet inte bör hålla tillbaka fackens lönekrav. Pappers vill med sitt ställningstagande stimulera LO:s andra förbund att ta höjd för sina egna lönekrav och att facken uppmuntrar varandra genom avtalsrörelsen.