Arbetsmarknadsminister Ylva JohanssonRegeringen lovar att skjuta till pengar så att utbetalningar inte behöver ställas in. Foto: Press

A-kassa

Pengarna som är avsatta till a-kassan under året är på väg att ta slut. Det meddelar Arbetsförmedlingen i sin halvårsprognos enligt Dagens Nyheter. Att pengarna är slut innebär att regeringen kommer att behöva avsätta mer pengar till arbetslöshetsersättningen.

Enligt Arbetsförmedlingens halvårsprognos kommer pengarna som regeringen avsatt för arbetslöshetsersättning under 2019 inte att räcka till. I myndighetens prognos framgår att kostnaden för a-kassan fortsatt blir högre och bedömningen är att kostnaden kommer att bli nästan 200 miljoner kronor mer än vad anslagskrediten tillåter.

I prognosen framhåller myndigheten att pengarna som Arbetsförmedlingen har bara kommer att räcka november månad ut. Pengar måste alltså tillsättas inom kort och eftersom arbetslöshetsersättningen är en rättighet kommer regeringen helt enkelt vara tvungen att tillsätta pengar.

Ylva Johansson: Svårt att beräkna ersättningsnivåer

Att regeringen gjort en missbedömning i hur mycket arbetslöshetsersättningen kommer att kosta är inte första gången. Även under förra året fattades det pengar till a-kassan. Enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson beror felräkningarna på att det är svårt att på förhand beräkna ersättningsnivåerna.

– Att medlen inte bedöms räcka beror på att fler arbetslösa får arbetslöshetsersättningen och att den genomsnittliga ersättningsnivån för den inkomstrelaterade ersättningen har varit högre än beräknat i statens budget, kommenterar Johansson till Dagens Nyheter.

Johansson framhåller vidare att regeringen kommer att skjuta till de pengar som behövs och att det inte finns någon anledning för oro för uteblivna utbetalningar hos de som har rätt till ersättning.

Efterfrågan på utbildad arbetskraft beräknas vara hög

I Arbetsförmedlingens prognos framgår också att myndigheten gör bedömningen att Sverige passerat tillväxttoppen. Det innebär att ekonomin kommer att växla ned i takt med att efterfrågan på svensk export minskar.

Detta gör dock inte att efterfrågan på utbildad arbetskraft kommer att minska drastiskt. Tvärtom tror Arbetsförmedlingen att både privat och offentlig sektor kommer att ha ett fortsatt högt behov av utbildad arbetskraft.