Foto: Shaggyphoto / Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Sverige befinner sig just nu i en hög konjunktur. Trots det har inte lönerna ökat i den takt man kunnat hoppas på, det visar Konjunkturinstitutets senaste Lönebildningsrapport. Inte minst inom byggbranschen har löneutvecklingen varit blygsam.

De senaste åren har lönerna ökat långsammare än vanligt trots att vi befinner oss i en högkonjunktur. Det är Konjunkturinstitutet som slår fast detta i sin årliga Lönebildningsrapport.
Löneökningstakten har enligt rapporten legat på omkring 2,5 procent det senaste året. Det är bra mycket lägre än vad löneökningstakten var vid den senaste boomen innan finanskrisen drog ned oss i en lågkonjunktur 2008. Under perioden före 2008 kunde lönerna stiga med mer än 4 procent varje år.

Låg produktionstillväxt nämns som en förklaring

Det finns förklaringar till att lönerna inte följer med konjunkturen. Bland annat nämns låg produktionstillväxt samt låga inflationsförväntningar.
Konjunkturinstitutet tror dock att det finns fler förklaringar än så. Bland annat tror man att den förändrade ålderssammansättningen och fler utrikes födda har påverkat löneutvecklingen.
Konjunkturinstitutet tror även att man inom många yrken använder sig av arbetskraft från andra länder vilket betyder att tillgången på arbetskraft blir större än vad som syns i mätningarna.

Blygsam löneökning inom byggbranschen

Inom byggbranschen har löneökningen varit mycket liten, näst intill obefintlig de senaste åren.
Detta trots att vi upplever den största byggruschen på årtionden. Några extra slantar i plånboken blir det dock inte för byggarbetarna. Vanligtvis har annars goda tider inneburit högre löneökning men inte nu.
Murare och betongare är de som haft det allra svårast att få en rejäl löneökning. Sedan 2011 har arbetarna haft det svårt att överhuvudtaget hålla jämna steg med de årliga avtalshöjningarna.