Utbildningsminister mats persson står med armarna i kors mot grå bakgrund.Enligt utbildningsminister Mats Persson (L) är det viktigt att de nya reglerna kommer på plats så snart som möjligt. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Arbetsmarknad

Intresset för omställningsstudiestödet är stort och därför har regeringen beslutat att ändra reglerna så att handläggningen ska bli enklare för CSN att hantera. De nya reglerna ska träda i kraft redan den 1 april i år. Det rapporterar Publikt.

I höstas tog CSN på uppdrag av regeringen fram förslag på regeländringar inom omställningstudiestödet, och dessa förslag är grunden för de ändringar som regeringen nu har beslutat att genomföra. Man vill helt enkelt möta det stora intresse som finns för omställningsstödet, där de nya reglerna ska kunna bidra till kortare handläggningstider och skapa större möjligheter för CSN att tillämpa mer automatiserade processer.

Ska underlätta för både sökande och CSN

Det ska till exempel bli möjligt att göra en tilläggsansökan om att gå från deltidsstudier till heltidsstudier utan att hamna sist i kön, vilket enligt regeringen inte bara kommer underlätta för den sökande utan även för CSN:s handläggning. 

Man genomför även en ändring av hur man beräknar ramtiden för arbetsvillkoret, vilket innebär att CSN kan göra fler maskinella prövningar av ansökningarna som kommer in.

Träder i kraft redan 1 april

Utbildningsminister Mats Persson (L) kommenterar regeringens beslut i ett pressmeddelande. Han menar att omställningsstudiestödet fyller en viktig funktion för personer som behöver få en starkare ställning på arbetsmarknaden, och att det därför är angeläget att förslag som förenklar handläggningen träder i kraft så fort som möjligt.

Och de nya reglerna börjar faktiskt gälla redan den 1 april i år.