Arbetsmarknads- och integrationsminister johan pehrson mot grå bakgrund.Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) menar att a-kassan måste få en tydligare arbetslinje. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

A-kassa

Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår att ersättningen från a-kassan ska trappas ner successivt från dag 101 i ersättningsperioden för att stärka incitamenten att söka nytt arbete. Det kommer samtidigt att bli lättare att kvalificera sig för a-kassa då lagförslaget även innebär att rätten till a-kassa kommer baseras på inkomst i stället för på arbetad tid. Det skriver Ny Teknik.

Enligt arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L), behöver dagens a-kassa reformeras, bland annat för att få en “tydligare arbetslinje”. Han menar att det nuvarande regelverket praktiskt taget gör det möjligt att behålla en relativt hög ersättning år efter år, och att drivkraften att söka nytt arbete därför blir för svag.

Regeringens nya förslag innebär att man från ersättningsdag 100 ska trappa ner ersättningen successivt: från dag 101 sänker man med 10 procentenheter och från dag 201 med ytterligare 5 procentenheter. Man föreslår samtidigt att ersättningstaket för a-kassan höjs från dagens 33 000 till 34 000 kronor.

Även aktivitetsstödet kommer att trappas ner successivt

Om man är fortsatt arbetslös efter att ersättningsperioden på 300 dagar har löpt ut finns det möjlighet att få aktivitetsstöd. Men även detta stöd ska enligt regeringens förslag trappas ned, och här är det 5 procentenheter var hundrade dag som gäller.

Rätten till a-kassa ska baseras på inkomst i stället för på arbetad tid

Samtidigt kommer den nya lagen göra det lättare för personer som kanske inte är så etablerade på arbetsmarknaden att kvalificera sig för a-kassa. Rätten till ersättning ska nämligen baseras på inkomst i stället för på arbetad tid.

Fler kommer alltså att kunna omfattas av arbetslöshetsförsäkringen, men eftersom ersättningen samtidigt kommer att sänkas successivt beräknas kostnaden för staten bli ungefär samma som i dag.

Kan börja gälla från oktober 2025

Regeringens bedömning är att de nya reglerna för a-kassan kan börja gälla från och med den 1 oktober 2025.