flagga med arbetsförmedlingens logotyp mot blå bakgrund, och arbetsmarknadsminister Eva NordmarkNedläggningen av många av Arbetsförmedlingens lokala kontor har kritiserats från flera håll. Nu vill arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att flera kontor ska öppna igen. Foto: Peter Kroon/vanliga-fragor/arbetsformedlingen-a-kassa och Kristian Pohl/Regeringskansliet

Politik

I torsdags kom arbetsmarknadsminister Eva Nordmark med nya besked om hur regeringen ska hantera omställningen av Arbetsförmedlingen. Bland annat vill ministern öppna upp lokala kontor som har lagt ner. Men förvaltningsdirektören på Arbetsförmedlingen ser svårigheter med detta, skriver Arbetsvärlden.

Regeringen vill ge Arbetsförmedlingen nya regleringar för att stärka deras närvaro i hela Sverige. Under en presskonferens på torsdagen meddelade arbetsminister Eva Nordmark att hon vill öppna lokala kontor på orter där Arbetsförmedlingen nyligen har stängt igen.

Praktiska problem med att öppna kontoren igen

Men att öppna upp nedstängda kontor kan bli en utmaning enligt Anders Persson, förvaltningsdirektör på Arbetsförmedlingen. Ett frågetecken är om hyresavtalen och personalsituationen rent praktiskt tillåter att kontoren kan öppnas igen. Anders Persson tror snarare att arbetsförmedlarna kommer att få arbeta i kommunernas lokaler eller hos statens servicecenter.

Före årsskiftet kommer Arbetsförmedlingen att ha lagt ner 83 av sammanlagt 130 lokala kontor, enligt Anders Persson. Man väntar sig också att 1 000 anställda kommer att lämna myndigheten innan året är slut, utöver de 2 500 anställda som redan har slutat.

Arbetsförmedlingen får tillbaka pengar

Ett annat besked från arbetsmarknadsministern är att Arbetsförmedlingen kommer att få tillbaka pengar för arbetsmarknadsinsatser, som inte har använts under året. Det rör sig om 900 miljoner kronor. Däremot får myndigheten i nuläget inga extra pengar under nästa år, som kan användas till att återinföra kontor och personal.

Ändringar kommer också att göras i planen om att externa aktörer ska ta över stöd- och matchningsuppdraget från Arbetsförmedlare. Förutom att arbetslösa ska kunna välja bland aktörer som Arbetsförmedlingen har godkänt, kommer myndigheten också att kunna upphandla arbetsmarknadsinsatser. Exakt var gränsen kommer att dras är ännu inte klart.

Eva Nordmark berättade också att en ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen mest troligt kommer att rekryteras under december.

Missförtroendeförklaring mot Eva Nordmark kvarstår

Vänsterpartiet har tidigare kritiserat regeringens agerande och hotat med en misstroendeförklaring mot Eva Nordmark. Även om regeringen nu har föreslagit nya lösningar kvarstår fortfarande missförtroendeförklaringen.

Enligt Vänsterpartiets talesperson Ali Esbati hade de velat se en tydligare kursändring från att överlåta myndighetens verksamhet till externa aktörer. De saknar också besked om hur man genom regleringsbrevet vill att Arbetsförmedlingen ska säkerställa stöd till arbetslösa med funktionsnedsättningar.