Politik

Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att öka satsningarna för ungdomar. Nu ska man avsätta 170 miljoner kronor i vårbudgeten för 2018, enligt ett pressmeddelande på regeringens hemsida. Satsningarna ska träda i verket redan till sommaren 2018.

Målet med ungdomssatsningen är att skapa en positiv framtidsvision genom arbetslivserfarenhet och fritidsaktiviteter, skriver Vänsterpartiet på sin hemsida.

100 miljoner ska räcka till 10 000 nya sommarjobb

Satsningen grundar sig i vikten av att unga får arbetslivserfarenhet och möjligheter att knyta jobbrelaterade kontakter för det framtida arbetslivet. Man kommer rikta in sig på ungdomar som avslutat niondeklass, första året samt andra året på gymnasiet.
100 miljoner kronor ska räcka till 10 000 sommarjobb för ungdomar som inte har förutsättningarna eller kontakterna för att få ett sommarjobb. Regeringen kommer fördela pengarna till Arbetsförmedlingen och lägger förtroendet hos kommunerna som kommer att ha det huvudsakliga ansvaret för att satsningen genomförs. Varje kommun kommer tilldelas ungefär 345 000 kronor som ska fördelas på samma sätt som budgeten för sommarjobben under 2017.
Ungdomarna kommer få möjligheten att få arbetslivserfarenhet inom exempelvis parkleken, förskola och äldreomsorgen.
Vänsterns ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson tror på vikten av att ungdomar får en känsla av att tjäna egna pengar.
– Känslan av att man får ta ansvar, att man blir sedd och bekräftad. Och sen när lönen väl kommer och allt man planerat att göra för den – jag tror att de flesta minns den känslan, säger Ulla Andersson till Aftonbladet.

Ytterligare 70 miljoner kronor kommer satsas på ungdomarna

Förutom satsningen på sommarjobb vill man investera i ungdomarnas fritid och sommarlov. Regeringspartierna och Vänsterpartiet vill att ungdomarna ska känna att de har en meningsfull fritid och ge de ungdomar där familjen inte har råd att åka på semester ett innehållsrikt sommarlov.
Partierna har därför beslutat att man kommer att lägga 50 miljoner kronor på att utöka öppettider och aktiviteter på fritidsgårdar runt om i landet. I satsningen ingår även ett stöd till kultur och idrott för ungdomar på 20 miljoner kronor.