Pressbild på arbetsmarknads- och integrationsminister johan pehrson mot grå bakgrund.Enligt arbets- och integrationsminister Johan Pehrson (L) kan en "ny" a-kassa förenkla det administrativa arbetet och minska handläggningstiderna. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

A-kassa

Enligt regeringen behöver ersättningen från a-kassan bli mer ändamålsenlig, och föreslår därför att man ska ändra regelverket så att arbetslöshetsförsäkringen blir baserad på inkomst och inte på arbetad tid. Enligt Sveriges arbetsmarknads- och integrationsminister skulle ett nytt regelverk dessutom kunna lätta på den administrativa bördan. Det rapporterar Publikt.

Regeringen anser att arbetslöshetsförsäkringen behöver bli mer ändamålsenlig och bidra bättre till omställning vid arbetslöshet, och för att kunna uppnå detta menar de att reglerna måste ändras. De föreslår bland annat att ersättningen ska vara baserad på inkomst från förvärvsarbete, i stället för på arbetad tid som den är i dag.

För att kunna göra de förberedelser som en reform kräver föreslår regeringen att Sveriges a-kassor får 50 miljoner kronor 2024.

Enklare regler kan lätta på den administrativa bördan

Enligt regeringen skulle ersättning baserad på inkomst i stället för på arbetad tid innebära ett enklare regelverk, vilket i sin tur skulle kunna leda till kortare handläggningstider. Regeringen menar att det även skulle kunna stärka arbetslinjen och minska antalet felaktiga utbetalningar.

I ett pressmeddelande säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) att dagens regler för a-kassan är krångliga och gör den administrativa bördan tung både för arbetssökande, arbetsgivare och a-kassor. Ett nytt regelverk menar han skulle kunna lätta på den bördan.

Ändras a-kassan måste även reglerna för aktivitetsstöd ändras

Om a-kassans regelverk ska ändras innebär det att man även måste anpassa och ändra vissa delar av aktivitetsstödet. Det vill säga det ekonomiska stöd man kan få från Försäkringskassan om man är arbetssökande och deltar i något av Arbetsförmedlingens program under tiden.

Regeringen ska lämna in sitt förslag om nya regler för a-kassan till riksdagen under 2024.