Omstallningsbarometern som visar antalet uppsägningar inom välfärden under flera år.Omställningsbarometern för det första kvartalet 2022 visar att antalet uppsägningar inom välfärden fortsätter att sjunka. Siffrorna har inte varit så här låga sedan 2017. Pressbild/Omställningsfonden

Arbetsmarknad

Enligt en kartläggning från Omställningsfonden fortsätter antalet uppsägningar inom välfärden att sjunka. Under det första kvartalet 2022 blev 135 personer uppsagda på grund av arbetsbrist, vilket är en minskning med 57 procent jämfört med samma period 2021.

Omställningsfondens Omställningsbarometer sammanfattar läget på arbetsmarknaden inom välfärden, och den senaste mätningen visar att antalet uppsägningar fortsätter att minska. Under årets första kvartal var det 135 medarbetare som fick sluta på grund av arbetsbrist, och det är 57 procent färre än under samma period för ett år sedan. Det är även den lägsta siffran för ett enskilt kvartal sedan 2017.

Viktigt att veta att det finns hjälp att få

Eva Wikström, vd på Omställningsfonden, menar att det såklart är väldigt positivt att uppsägningarna fortsätter att gå nedåt. Hon tillägger dock att en uppsägning fortfarande kan sätta den enskilda medarbetaren i en svår sits och att det därför är så viktigt att känna till att man kan få stöd, till exempel med karriärsväxling och kompetensutveckling.

Flest uppsägningar bland fordonsförare

Yrkesgrupperna med flest uppsägningar inom välfärden är i dagsläget fordonsförare, lärare, ledningsarbete, personlig assistent och behandlingsassistent/specialpedagog.

Ser man till vilka län som hade flest antal uppsägningar under årets första kvartal ligger Västra Götalands län i topp med 57. Sedan är det ett rejält hopp ner till Stockholms län på andra plats och Skåne län på tredje plats med 19 respektive 10 uppsägningar.

75 procent uppsagda medarbetare fick nytt jobb under första kvartalet

Enligt Eva Wikström måste verksamheter vara anpassningsbara för nya förutsättningar och kompetensbehov, men hon menar att anställda som får gå alltid ska erbjudas bra stöd för att kunna gå vidare till ett nytt jobb, eget företag eller studier.

Av de uppsagda medarbetare inom välfärden som Omställningsfonden hjälpte under det första kvartalet 2022 kunde 89 procent gå vidare till en ny sysselsättning. 75 procent fick ett nytt arbete och 14 procent hoppade på en längre utbildning.