Litet hänglås står på hög med mynt, koncept för försäkra inkomst.Lågkonjunkturen har fått fler att vilja försäkra lönen, och nu är antalet medlemmar i a-kassan uppe på ny rekordnivå. Foto: Montri Thipsorn/Shutterstock.com

A-kassa

Statistik från Sveriges a-kassor visar att över 3 932 000 svenskar nu är medlemmar i a-kassan, vilket är nytt rekord. Sedan årsskiftet ligger ökningen nästan på 30 000 personer, och den största procentuella ökningen står Sveriges arbetares a-kassa, SAAK, för.

I början av 2023 noterades en positiv utveckling av antalet medlemmar i a-kassan, och sedan dess har siffrorna fortsatt att gå upp. I slutet av september var drygt 3 932 000 svenskar med i en a-kassa, vilket är en ny rekordnivå. Det tidigare rekordet från januari 2021 slogs redan i augusti.

Lågkonjunkturen har fått fler att vilja försäkra lönen

Sedan årsskiftet 2022/2023 har nästan 30 000 personer anslutit sig till någon av Sveriges a-kassor. Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor, ser utvecklingen som mycket glädjande.

– Den tydligaste förklaringen till att fler uppfattar att arbetslöshetsförsäkringen är viktig är dock sannolikt den försämrade konjunkturen. I slutet av sommaren lades flera varsel i olika branscher. För många blir det säkert en indikation om att det är viktigt att försäkra sin lön, säger han i ett pressmeddelande.

Viktigt att vara medlem oavsett konjunkturläge

Tomas Eriksson menar att det i oroliga tider är av största vikt att skydda sig mot arbetslöshet och se till att skaffa sig skyddet innan det faktiskt händer. Han tillägger dock att man bör försäkra lönen oavsett konjunkturläge, det vill säga både i sämre och bättre tider.

Antalet medlemmar ökar i majoriteten av Sveriges a-kassor

Sverige har totalt 24 a-kassor och i femton av dem ökar antalet medlemmar. I resterande nio minskar däremot medlemsantalet. 

Den högsta procentuella ökningen under årets tre första kvartal står SAAK för med 4,32 procent, motsvarande 383 nya medlemmar. Lärarnas a-kassa (+2,78 procent) kommer på andra plats och Elektrikernas a-kassa (+1,73 procent) landar på plats tre. Unionens a-kassa (+1,60 procent) och Alfakassan (+1,44 procent) kommer på fjärde respektive femte plats.

Akademikernas a-kassa störst efter det tredje kvartalet

Sveriges a-kassor har listat de fem största a-kassorna i landet, och den listan ser du här nedanför.

De fem största a-kassorna (efter kvartal 3)