Kollage målare till vänster och en snickare till högerFörhandlingarna har strandat både för Målarna och för Byggnads. Om parterna inte kan enas kommer byggarbetarna gå ut i strejk den 27 november och målarna går ut i strejk 1 december. Foto: visivastudio/Shutterstock.com och Virrage Images/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Byggnads har varslat om strejk för 1 400 medarbetare på 87 arbetsplatser. Även Målarna har varslat om strejk. Om parterna inte kommer överens bryter strejken för byggarbetare ut den 27 november och för målarna den 1 december, rapporterar Arbetet.

Både Byggnads och Målarna har varslat om strejk. Båda parterna har haft intensiva förhandlingar men inte lyckats enas om något. 1 400 byggarbetare kommer att gå ut i strejk den 27 november om parterna inte har tecknat ett avtal senast på torsdag kväll.

Avtalet för Målarna och Måleriföretagen löpte ut i söndags och om parterna inte kan komma överens kan 300 målare lägga ner arbetet den 1 december. 

Minskat inflytande har lett till sämre arbetsförhållanden

Byggnads har varslat om strejk för 1 400 medarbetare på 87 arbetsplatser. Kraven som Byggnads vill driva igenom är inte kostnadsdrivande. Johan Lindholm, ordförande för Byggnads, säger till Arbetet att man vill ha ordning och reda i byggbranschen.

Arbetsgivarna har ändå villkorat det med minskat inflytande för byggarbetarna vilket lett till direkta försämringar för deras medlemmar. Det är en av anledningarna till att man nu har varslat om strejk.

Vill ha kompensation för tiden april till november

På grund av coronapandemin sköts avtalsrörelsen upp, vilket gjorde att alla avtal förlängdes. Arbetsgivarorganisationen Byggföretagen, anser att Byggnads vill ha mer än märket och enligt Byggföretagens förhandlingschef, Mats Åkerlind, vill Byggnads ha kompensation från april till november. Men enligt avtalet ges det ingen kompensation för den tiden. Byggnads valde att inte gå med på att förlänga avtalet men under tiden valde man ändå att behålla fredsplikten.

Byggnads har lämnat förslag på frågorna som de vill lyfta

Byggnads anser att de har lämnat tydliga förslag i deras krav som bland annat innefattar snabbare processer när underentreprenörer inte sköter sig och tillträdelserätt för regionala skyddsombud. Vidare vill Byggnads ha kvar ackordslönerna. Men om parterna inte kommer överens kommer strejk att utbryta 27 november.

Måleriföretagen säger nej till Målareförbundets förslag

Utöver löneökningar vill Målarna hitta lösningar när det gäller anställningstryggheten för gravida och lärlingar. Vidare vill man ha rutiner för att det ska finnas tillgång till bra omklädningsrum och lunchrum.

I förslaget vill man även att det i kollektivavtalet ska finns skrivningar som har som syfte att arbeta gemensamt mot sexuella trakasserier genom utbildning för skyddsombuden och arbetsgivarna. Man vill även reglera avståndet och en rimlig ersättning för att målarna ska ta sig till sin arbetsplats.

Målarna vill även att glasögon som förstörs i deras arbete ska ersättas av arbetsgivaren, något som Måleriföretagen sagt nej till. Om parterna inte kommer överens kommer 300 målare att gå ut i strejk och genom blockad hindras arbetsgivarna att anlita andra arbetare eller företag för att göra klart de strejkande målarnas arbete.