kvinna håller fram en bund femhundrakronorssedlarAtt bli utköpt innebär att du får ekonomisk kompensation för att frivilligt avsluta din anställning. Men det kan bland annat påverka din rätt till a-kassa. Foto: Piotr Wawrzyniuk/Shutterstock.com

Ersättning

Som anställd kan du bli erbjuden ett utköpsavtal om din arbetsgivare vill säga upp dig, men inte har tillräckliga skäl för att göra det. Men en sådan lösning kan medföra konsekvenser, bland annat för din a-kassa. Tidningen Ingenjören ger råd om vad du behöver ha koll på innan du går med på att bli utköpt.

Enligt din arbetsrätt finns det två huvudsakliga sätt att avsluta en anställning. Antingen måste arbetsgivaren ha ett giltigt skäl att säga upp dig, eller så behöver du själv säga upp din anställning.

En utköpslösning är ett alternativ till dessa sätt. Det innebär att du och arbetsgivaren sluter en överenskommelse om att din anställning avslutas. I utbyte får du oftast fortsatt lön under några arbetsfria månader.

Man kan alltså säga att du säljer din anställning, men med den också de rättigheter och förmåner du har kopplat till anställningen, enligt Unionen.

Du ska få tid på dig att tänka igenom erbjudandet

Enligt Friedrich Heger, ombudsman på Sveriges Ingenjörer, finns det vissa saker du måste vara medveten om ifall du blir erbjuden ett utköpsavtal. Viktigast är att utköpsavtal alltid är frivilligt. Din chef kan alltså inte tvinga dig att gå med på att bli utköpt.

Du bör därför inte skriva på avtalet på en gång. Du har rätt att i lugn och ro läsa igenom avtalet, och även ta hjälp av exempelvis facket för att förstå vad avtalet innebär. Be därför arbetsgivaren om att få tänka igenom saken.

Du bör också få utrymme att själv påverka vad som står i avtalet. Är det oklart varför arbetsgivaren erbjuder att köpa ut dig bör du fråga om detta. 

Ett felskrivet utköpsavtal kan bli förödande

Det är också viktigt att utköpsavtalet är korrekt formulerat. Är det dåligt skrivet riskerar du att karenstiden för a-kassa förlängs, precis som när du säger upp din egen anställning. I så fall kan det dröja 45 extra dagar innan du får ersättning från din a-kassa.

I utköpsavtalet ska det framgå vad som gäller för både dig och för arbetsgivaren. Är du exempelvis arbetsbefriad under uppsägningstiden, och vad händer med semesterdagar du inte har tagit ut? Vad händer med de arbetsredskap, förmåner och rättigheter du har via jobbet?

Du ska också se till att den kompensation du får är skälig. Vad som är skäligt beror på situationen, uppsägningstiden och hur a-kassan påverkas. Huvudsaken är att ersättningen kompenserar för den ekonomiska förlust du gör genom att frivilligt avsluta din anställning.

Fråga ditt fackförbund om råd

Friedrich Hegers främsta tips är att ta hjälp av facket för att få svar på dessa frågor. De har koll på kollektivavtalen, och kan även rådgöra med a-kassan och andra aktörer som har koll på arbetsjuridik. De kan även hjälpa dig att förhandla med arbetsgivaren om det skulle behövas.