Kvinnlig hand håller i en mikrofon. I bakgrunden syns människor sitta vid flera olika bord.Coronapandemin har slagit hårt mot kultursektorn och framför allt mot artister. Restriktionerna har gjort det svårt att uppträda och många upplever att villkoren för att få a-kassa gör att de inte kan ta enstaka uppdrag. Foto: pdsci/Shutterstock.com

A-kassa

Kultursektorn har drabbats hårt av coronapandemin. En av de drabbade är Jessica Stendahl som berättar om en vardag som är präglad av dålig ekonomi och osäkerhet, skriver SvD Näringsliv.

Jessica Stendahl fick vänta i 12 veckor på att få sin första utbetalning av Unionens a-kassa. Men efter att hon fått sin första utbetalning började nya problem dyka upp. 

Ingen a-kassa vid enstaka jobb

Sångerskan Jessica Stendahls tillvaro präglas av oro, rädsla och dålig ekonomi. Det senaste beskedet från a-kassan är att Jessica inte får någon ersättning från a-kassan för fem veckor i september till oktober, då hon jobbade en del men långt ifrån heltid. Restriktionerna har gjort det svårt för henne att sjunga och uppträda och tillsammans med många andra av hennes kollegor upplever de situationen som att de har fått näringsförbud.

Enligt Unionen är det en komplicerad situation och deras bedömningar skiljer sig från fall till fall. Harald Petersson som är chef för Unionens a-kassa säger att han inte vill kommentera Jessica Stendahls ärende specifikt eftersom alla ärenden är unika och har olika förutsättningar. Det är ett krångligt regelverk som ofta slår mot den typen av branscher. 

Lång handläggningstid hos flera a-kassor

Under coronapandemin har belastningen på a-kassorna ökat. Handläggningstiden hos a-kassorna har ökat och väntetiden för de som har sökt ersättning har varit enorm. Statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IFA) visar att ett par a-kassor har en handläggningstid på över 20 veckor. Det har bland annat lett till att IAF har inlett en tillsyn av flera a-kassor. 

När det gäller Unionens a-kassa ligger den inkomstrelaterade handläggningstiden på runt sju veckor. Men för mer svårbedömda fall kan det ta upp till 14 veckor innan den som söker a-kassa kan få ut den. 

A-kassan – en livlina

Unionen har anställt 60 nya handläggare för att klara av den ökade belastningen. Men för Jessica Stendahl har kontakterna med a-kassan inte varit problemfri.

Jessica Stendahl har förståelse för att många är nyanställda men hon upplever en viss frustration över att att hon måste lära dem hur en del blanketter ska fylls i. A-kassan har blivit Jessica Stendahls livlina för att få tillvaron att gå ihop. Men det finns en stor oro i hur det ska bli framöver. 

Om hon tackar ja till enstaka jobb förlorar hon a-kassa helt

Hennes största dilemma nu är att hon inte kan ta nya jobb på grund av de regler som finns. Om hon tackar ja till ett uppdrag måste hon öppna firman från tidpunkten hon fick arbetet och inte bara under den dagen hon ska genomföra arbetet. Det gör att hon inte har rätt att ansöka om a-kassa under den tiden, vilket blir ett omöjligt läge.