Arbetsmarknad

Lagen om anställningsskydd, LAS, talar om hur avtal om anställning kan ingås och avslutas. Lagen finns för att skydda arbetstagaren som är beroende av sitt arbete för försörjning. En arbetsgivare kan alltid anställa någon ny. Lagen har i huvudsak fyra principer.

Anställning gäller tillsvidare

Huvudregeln är att ett anställningsavtal gäller tillsvidare. Har man varit visstidsanställd eller vikarie hos en arbetsgivare under minst två år under en femårsperiod blir man automatiskt tillsvidareanställd.

Saklig grund för uppsägning

En arbetsgivare kan inte säga upp en arbetstagare utan vidare, det krävs saklig grund. Det finns två skäl till uppsägning: avsked på grund av arbetsbrist eller avsked på grund av personliga skäl. Med personliga skäl menas att personen misskött sitt arbete och blivit avskedad. En sådan uppsägning måste ske inom två månader från att arbetsgivaren fick vetskap om händelsen. Att säga upp någon på grund av sjukdom eller ålder är inte saklig grund. Däremot har arbetsgivaren rätt att säga upp en arbetsgivare vid 67 års ålder utan saklig grund. Då gäller en månads uppsägningstid.
Om en arbetare inte orkar med arbetet ska arbetsgivaren försöka anpassa arbetet eller flytta personen till ett lättare arbete.

Anställningstiden påverkar uppsägningstiden

Din anställningstid påverkar din uppsägningstid. Ju längre anställd du varit hos en arbetsgivare desto längre uppsägningstid har du.

  • Anställningstid kortare än 2 år – 1 månad
  • Anställningstid mellan  2 – 4 år – 2 månader
  • Anställningstid mellan 4 – 6 år – 3 månader
  • Anställningstid mellan 6 – 8 år – 4 månader
  • Anställningstid mellan 8 – 10 år – 5 månader
  • Anställningstid kortare längre än 10 år – 6 månader

Info! Har företaget kollektivavtal kan det gälla andra regler.

Turordning gäller vid anställning

I huvudsak gäller sist in, först ut, vid uppsägningar. Det innebär att den arbetstagare men längst erfarenhet har företräde till fortsatt anställning framför en arbetstagare som arbetat kortare på företaget. Däremot krävs tillräckliga kvalifikationer för arbetet som ska utföras.
En arbetstagare som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har sedan förtur till en återanställning om en ledig tjänst öppnas upp på företaget. Arbetstagaren måste dock ha varit anställd i minst ett år under de senaste tre åren för att detta ska gälla. Förturen gäller i nio månader från dess att arbetstagaren blivit uppsagd.