Arbetsmarknad

Har du rätt lön för ditt jobb eller borde du tjäna mer? Genom att se vad andra med samma tjänst tjänar kan du få en fingervisning om vad din lön bör vara. Det kan vara bra att ta med sig till nästa lönesamtal.

Vad andra med samma tjänst tjänar påverkar din lön

En viktig faktor när det kommer till hur ditt lönekuvert ser ut är ditt värde för arbetsgivare. Betyder din roll mycket för företaget kommer det återspegla sig i din lön. Men även hur du presterar på jobbet bör vara en faktor som påverkar. Det är något som är viktigt att du lyfter fram när det är dags för lönesamtal. Genom att undersöka vad andra med samma tjänst tjänar kan du även få en indikation på vad din lön bör ligga på.

Kollega har tagit fram marknadslöner

Unionens medlemstidning Kollega har tagit fram marknadslönerna för yrken som fackförbundet representerar. Tidningen presenterar ett spann och var just du bör hamna beror på flera saker. Bland annat erfarenhet, brist på din kompetens i den delen av landet du arbetar men även dina prestationer på jobbet.

Marknadslöner 2017

 • Annonssäljare: 29 000 – 32 500 kronor.
 • Besiktningstekniker: 26 500 – 33 200 kronor.
 • Drifttekniker: 35 000 – 42 500 kronor.
 • Ekonomer: 29 000 – 37 000 kronor vid lägre svårighetsnivå. 38 000 kronor och uppåt vid högre svårighetsnivå.
 • HR-specialister: 34 000 – 41 700 kronor.
 • Informatör: 30 500 – 42 500 kronor.
 • Inköpare: 32 000 – 39 000 kronor.
 • IT-arkitekter: 43 000 – 52 000 kronor.
 • Konstruktör: 38 000 – 53 000 kronor.
 • Kundtjänst och support: 24 500 – 31 500 kronor vid lägre svårighetsnivå. 31 500 – 39 000 kronor vid högre svårighetsgrad.
 • Marknadsförare: 38 000 kronor och uppåt.
 • Projektledare IT: 35 000 – 51 000 kronor vid mindre projekt. 40 000 – 65 000 kronor vid multipla IT-projekt och huvudansvar.
 • Tandsköterska: 24 500 – 29 000 kronor.
 • Telefonister: 22 500 – 28 000 kronor.
 • Webbredaktörer: 27 000 – 33 000 kronor.

Ta hjälp av facket för att höja din lön

Anser du att du bör tjäna mer finns det flera saker du bör undersöka för att veta vilken nivå som är rimlig. Till att börja med kan du ta hjälp av ditt fackförbund. De kan hjälpa dig att förhandla fram den bästa lönen för dig. Detta då de har större inflytande än den enskilde arbetstagare och därmed blir även förhandlingsmöjligheterna bättre.
 
Till löneförhandlingen kan det sedan vara bra att ha kunskap om hur din lön förhåller sig till andra med samma tjänst. Unionen i detta fall använder sig av ett hjälpmedel för att redovisa marknadslöner. Men se även till att ta reda på vilka lönekriterier som finns hos ditt företag och vad som påverkar lönen mest. Om du började på ditt arbete med en för låg lön bör även det åtgärdas genom att företaget skjuter till extra pengar vid nästa lönehöjning.