Politik

Partiernas reformer kring utvecklingen av a-kassan cirkulerar tillsammans med alla andra vallöften inför valet i höst. Läs vidare för att få en klarare bild över hur partierna vill ändra a-kassan.

Idag ligger ersättningen från a-kassan på max 910 kronor/dag under ersättningsperiodens första 100 dagar. Den följande ersättningstiden ligger summan på 760 kronor dagligen.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill höja a-kassans tak

Under den gångna mandatperioden har Socialdemokraterna både lyckats höja taket för a-kassan samt arbetat fram en förbättrad deltidsstämpling. De har också sett till att förtroendevalda kan använda inarbetad tid för att tillgodoräkna sig a-kassa. I framtiden vill de att fler ska kunna omvandla tid till a-kassa.
Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker båda att a-kassans tak är för lågt. Här vill Miljöpartiet arbeta för att höja taket till sjukförsäkringens nivå medan Vänsterpartiet vill höja golvet i takt med taket. Vänsterpartiet vill också att ersättningen ska göras mer enhetlig under en hel period och anpassas till löneutvecklingen.

A-kassan ska bli obligatorisk enligt Liberalerna och Sverigedemokraterna

Både Liberalerna och Sverigedemokraterna vill göra a-kassan obligatorisk. Med en obligatorisk a-kassa får alla som lever upp till de efterfrågade villkoren tillgång till en löneanpassad a-kassa utan att behöva vara medlem i en a-kassa.
Syftet är att öka tryggheten för arbetstagare när man står utan sysselsättning. Liberalerna vill också tydliggöra att andra reformer prioriteras före en takhöjning i a-kassan.
Vidare vill Sverigedemokraterna höja a-kassans dagliga ersättningsnivå. De första 100 dagarna ska höjas till 1 200 kronor om dagen, för att sedan minska till 800 kronor per dag.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill ha lägre ersättningsnivåer

Gemensamt för Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är att de alla vill arbeta för lägre ersättningsnivåer från a-kassan. Moderaterna vill också minska den maximala ersättningstiden till ett år.
Likt Liberalerna och Sverigedemokraterna vill Centerpartiet göra den omställning som a-kassan innebär till en tryggare angelägenhet. Här genom fler stöd insatser. Kristdemokraterna vill i längden se en så kallad indexerad höjning av a-kassans tak.