En bild på en apotekareApotekare kommer ha lätt att hitta jobb framöver.

Arbetsmarknad

Saco har släppt sin framtidsprognos. I prognosen visar de var det är lättast att få jobb och var det råder hårdast konkurrens. Kommunikatör, präst och civilingenjör är några av yrkena som finns med på listan.

Under förra veckan lanserade Saco sin årliga prognos över hur yrkesbehovet ser ut om fem år. Framtidsprognosen syftar till att underlätta för framtida studenter att välja inriktning med ett gott underlag.

Prognosen behandlar akademiska yrken

Yrkena som Saco valt att ta med i prognosen är akademiska och innebär att att de är anpassade för personer som har genomgått minst tre års studier på universitet eller högskola.
Saco listar de akademiska yrkena utifrån tre olika kategorier: stor konkurrens, balans och liten konkurrens. Inom kategorin stor konkurrens beräknas det inom en femårsperiod finnas fler utbildade än vad det kommer finnas jobb vilket kan försvåra jobbmarknaden för nyutexaminerade.
Bland yrkena listade under de två andra kategorierna, balans och liten konkurrens bedöms jobbutsikterna för nyutexaminerade om fem år se goda eller mycket goda ut.

Jobbutsikterna bygger på kvalificerade gissningar

Efter framtidsprognosens lansering har paraplyorganisationen Saco varit tydliga med att prognoserna är kvalificerade gissningar vilka bygger på utbudsbedömningar och arbetsmarknadsefterfrågan, samt information insamlad från organisationens medlemsförbund.
Prognosen påvisar också en ökande osäkerhet över hur man bedömer arbetsmarknadens framtidsutsikter.
Sacos ordförande, Göran Arrius, menar att det kan handla om att osäkerheten angående konjunkturen slår igenom i resultaten för årets prognos.

Några av Sacos listade yrken

Listorna för yrkena som om fem år beräknas ha liten konkurrens och för yrkena som kommer befinna sig i balans är långa. Bland yrkena med liten konkurrens hittar man bland annat apotekare, bibliotekare, djurskötare, präst och tandhygienist.
Yrken som det ska råda balans på arbetsmarknaden för är bland annat biomedicinare, civilingenjörer, jurist, läkare och personalvetare.
Yrkena som man kan förvänta sig stor konkurrens om är beteendevetare, kommunikationsyrken, hälsovetare, samhällsvetare och musei- och kulturmiljöyrken.