Wilhelm Tersmeden, ordförande för SAS-sektionen i Svensk pilotföreningWilhelm Tersmeden är ordförande för SAS-sektionen i Svensk pilotförening. Foto: Markus Mainka/Shutterstock.com och Parat/swealpa.se

Arbetsmarknad

Piloter anställda hos SAS säger nu ifrån angående oförutsägbara arbetstider. Arbetet.se skriver att pilotföreningarna i de skandinaviska länderna har strandat i sina förhandlingar med flygbolaget om bättre villkor. Om man inte kan nå någon överenskommelse varslar piloterna om strejk i slutet av april.

Pilotföreningarna i Sverige, Norge och Danmark har förhandlat med SAS om ett nytt avtal för flygbolagets piloter. Men parterna har inte haft samma bild av situationen, och nu har förhandlingarna stannat av.

För att få igenom sina krav varslar nu pilotföreningarna om en strejk, som då skulle involvera 1 500 piloter.

De stora frågor som måste lösas handlar om arbetstider och oförutsägbara scheman. Det berättar Wilhelm Tersmeden som är ordförande för Svensk pilotförenings SAS-sektion.

Anställda mår dåligt av oförutsägbara arbetstider

Enligt Wilhelm Tersmeden är planeringen sämre hos SAS än hos andra bolag i branschen. Två veckor innan ett nytt månadsschema börjar gälla vet piloterna ännu inte vilka tider de ska jobba. Väl inne på ett schema kan det ske snabba ändringar, vilket är påfrestande för piloterna.

– Folk blir faktiskt sjuka. När man mäter hur folk mår så har vi katastrofsiffror, säger Wilhelm Tersmeden, och berättar vidare att arbetsgivaren inte velat prata om den frågan.

Lönen är en annan viktig fråga i förhandlingarna. Trots att SAS piloter jobbar mer tjänar de mindre pengar än piloter för andra flygbolag, menar Wilhelm Tersmeden. Pilotföreningen vill också få svar på varför SAS har sagt upp ett tidigare samarbetsavtal angående karriärvägar.

SAS förhandlingschef nekar piloternas bild

Förhandlingschef för arbetsgivarsidan är Torbjörn Granevärn på Transportföretagen. Han kommenterar att kraven som piloterna ställer är extrema och omöjliga att kombinera med SAS mål om hållbarhet.

Torbjörn Granevärn delar inte bilden av att SAS inte velat diskutera frågan om arbetstiderna. Han menar också att SAS anställningsvillkor för piloter ligger bra till, sett till kollektivavtal hos andra svenska flygbolag.

Varslar om strejk om inget händer

För att konflikten ska kunna lösas har nu Medlingsinstitutet gått in med tre personer som ska medla mellan SAS och pilotföreningarna. Om inget händer kommer piloter i alla tre länderna att strejka med start den 26 april.

En sådan strejk skulle innebära stor påverkan på flygtrafiken i Norden. Men Torbjörn Granevärn hoppas att en sådan situation ska kunna undvikas.

– Detta kommer inte bli lätt men jag har goda förhoppningar om att vi ska enas och att vi därmed kan undvika en konflikt.