Foto: Arbetsförmedlingen/Lennart Perlenhem

Arbetsmarknad

Med en ny satsning hoppas Arbetsförmedlingen kunna utnyttja till synes bortglömd arbetskraft. Satsningen involverar en informationskampanj, bidrag och lönesubventioner riktad mot personer med funktionsvariationer. Privata aktörer har sedan tidigare redan gjort liknande satsningar med positiva resultat.

Ny satsning ska ge fler individer med funktionsvariation arbete

Arbetsförmedlingen lanserade den 12:e mars en ny kampanj som de kallar för ”Gör plats”. Den ämnar hjälpa personer med funktionsvariation att hitta ett arbete. Idag uppskattas det att 15% av befolkningen i arbetsför ålder besitter någon form av funktionsvariation.

I denna grupp är arbetslösheten 20 procentenheter högre än hos den övriga befolkningen. Detta trots att få av funktionsvariationerna egentligen förhindrar arbete.

Direktören för förmedling- och rehabiliteringsavdelningen på Arbetsförmedlingen vill göra något åt problemet uppger hon i ett uttalande.

– Svensk arbetsmarknad är urstark och många arbetsgivare har svårt att hitta kompetens. Med kampanjen vill vi göra arbetsgivarna uppmärksamma på att det finns kompetens hos dessa personer som idag inte tas tillvara.
Informationskampanjen ska spridas på diverse plattformar. Bland annat ska den synas i sociala medier, på tv och genom annonser.

Arbetsförmedlingen är beredd att bistå med bidrag och resurser

Kampanjen är inte enbart tomma ord. Arbetsförmedlingen planerar även att agera för att nå sina mål.

Detta kommer delvis att ske genom ett lönebidrag. Satsningen innebär att den anställdes lön ska följa branschens kollektivavtal. Arbetsförmedlingen ska dock, för en heltidstjänst, bidra med en bruttolön på maximalt 18300 kr varje månad. Resterande belopp av den passande lönen ska betalas av arbetsgivaren.

En annan åtgärd som Arbetsförmedlingen ska hjälpa till med är diverse stödinsatser och hjälpmedel. Det kan innebära en arbetsterapeut som hjälper till att hitta passande alternativa arbetssätt. Det kan även innebära en psykolog som hjälper till att bestämma den arbetssökandes arbetsförmåga.

Även privata aktörer hjälper ungdomar till arbete

Fler än statistikexperter och statliga myndigheter har lagt märke till en outnyttjade tillgången. Svenska Dagbladet skrev i en artikel om den privata aktören Peritos, vilka har hittat en lösning som är gynnsam för alla inblandade. Deras affärsmodell går ut på att vara ett bemanningsföretag för ungdomar med funktionsvariationer. Det gör att företag enbart hyr in arbetskraft, och därför inte har något ansvar.

I utbyte tar Peritos Arbetsförmedlingens bidrag, och ungdomarna själva arbetar ihop sina löner. Peritos styrelse är väldigt noga med att påpeka att det rör sig om en symbios affär, snarare än välgörenhet. Initiativtagaren Fredrik Hillelson förklarar detta i en kommentar till SvD.

– Det här är en kommersiell satsning, vi är ingen ideell förening och vi tycker inte synd om de här ungdomarna.