Arbetsmarknad

Sedan 2016 har arbetslösa inom jobb- och utvecklingsgarantin haft rätt att studera och samtidigt få aktivitetsstöd. Den satsningen förlänger nu regeringen med förhoppningen att få ännu fler i arbete.

För att arbetslösa ska kunna få ett jobb krävs det att man kan möta behoven som finns på arbetsmarknaden. Därför har regeringen inlett ett flertal satsningar inom utbildningsområdet. Det ska ge arbetslösa den kunskap som krävs för att få ett arbete.

Utbildning med aktivitetsstöd blir kvar

Arbetslösheten minskar och var i april nere på 7,1 procent, jämfört med 7,5 procent samma tidpunkt förra året. Samtidigt fortsätter antalet jobb att öka. Även om det är en positiv trend är det många som fortsatt har det svårt att få jobb. Ofta på grund av bristande kunskaper.
En stor del av alla arbetslösa som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har väldigt låg utbildningsnivå. Bara förra året saknade en tredjedel gymnasieutbildning.
Med bakgrund till detta har regeringen beslutat sig för att förlänga möjligheten för arbetslösa inom jobb- och utvecklingsgarantin att studera på grundläggande och gymnasienivå. Den möjligheten kommer åtminstone finnas kvar till 30 september 2019.

Regeringen har satsat på utbildning för att få arbetslösa i arbete

De senaste åren har regeringen satsat mycket på utbildning i olika former. Förutom att man nu förlänger möjligheten för arbetslösa att studera och få aktivitetsstöd så har man även infört en utbildningsplikt för nyanlända.
Det innebär att nyanlända som nyttjar Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, samt anses behöva utbildning för att få jobb, kan behöva ta del av en utbildning för att inte förlora sin ersättning. De nyanlända som redan har förutsättningar för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden ska dock inte behöva gå utbildningen.
Den satsning som regeringen just nu genomför ska till 2021 leda till ytterligare 100 000 utbildningsplatser. Dessa utbildningsplatser ska vara inom regional yrkesvuxenutbildning, yrkeshögskola, folkhögskola, samt universitet och högskola.