Politik

Den avsatta regeringens satsning på gröna jobb som ska sysselsätta långtidsarbetslösa och nyanlända får kritik. Kritiker menar att jobben är för enkla och inte kommer leda till några fasta jobb i framtiden.

Det råder brist på arbetskraft inom naturnära yrken, så som skogsarbetare och maskinförare. Det råder även brist på personer som sköter växtligheten vid exempelvis kyrkor och parker. Därför satsade den numera avsatta regeringen över 900 miljoner mellan 2018-2020 på naturnära jobb som ska sysselsätta över 5 000 långtidsarbetslösa och nyanlända. Förhoppningen är att satsningen ska leda vidare till andra jobb.
Satsningen på dessa gröna jobb har dock mottagit kritik. Anders Forslund som är biträdande chef på Ifau, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och professor i nationalekonomi, menar att jobben måste påminna om riktiga jobb för att det ska leda till ett jobb i framtiden.
– Det här verkar ju ligga en bit ifrån. Frågan är hur användbart det kommer att vara på cv:t. Förmodligen finns andra insatser som vore mer effektiva, säger Anders Forslund till Arbetet.
Uppgifterna som de långtidsarbetslösa och nyanlända ska få genomföra är bland annat att släpa ris och städa stränder.

 Moderaterna stödjer inte satsningen

Satsningen är inget som går hem hos Moderaterna. Att dessa gröna jobb ska leda till vidare anställning inom branschen tror man inte alls på.
Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson hos Moderaterna anser att satsningen är ineffektiv och därför vill man ta bort den.

15 procent av arbetstiden ska bestå av utbildning

De som får möjlighet att sysselsätta sig med dessa gröna jobb ska inte enbart släpa ris och städa stränder. Åtminstone 15 procent av arbetstiden ska bestå av utbildning, med möjlighet att exempelvis ta körkort för röjsåg.
Jesper Broberg som är förbundsdirektör på Hushållssällskapens Förbund är positiv till satsningen men han skulle vilja se mer utbildning än bara 15 procent.
Han menar att det inom skogs- och lantbruk inte finns så många enkla jobb. Det flesta jobb kräver någon form av gymnasieutbildning. Så som satsningen är utformad tror han inte det kommer leda till så många nya fasta jobb.