hand knappar in nummer på en fast telefonFelen i konsultfirmans datainsamling kan ha uppstått under telefonintervjuerna, eller i bearbetningen av materialet. Foto: Gajus/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Arbetslösheten i Sverige är mindre än vad SCB:s statistik visar. Myndigheten har nämligen upptäckt fel i den datainsamling som gjordes av en extern aktör, vilket gör att arbetslöshetssiffrorna har varit överdrivna, skriver Publikt.

Statistiska centralbyrån (SCB) har sedan juni förra året låtit samla in information till en arbetskraftsundersökning, i form av intervjuer. En del av detta arbete tilldelades den externa konsultfirman Evry. 

Men förra veckan meddelade SCB att deras statistik över arbetslösheten visade en alldeles för stor uppgång, jämfört med hur läget egentligen ser ut. Det har visat sig att konsultfirmans del av arbetet inte håller tillräckligt bra kvalitet, utan att det har förekommit fel i datainsamlingen.

Oklart vilka fel det handlar om

John Kling, enhetschefen för arbetskraftsundersökningen på SCB, bekräftar att det bara är i Evrys del av insamlingsarbetet som felen förekommer. Vilka fel det rör sig om vill han inte gå närmare in på, men han påpekar att det finns flera perspektiv i datainsamlingsprocessen.

– Det handlar om hur datamaterialet bearbetas och om när man ringer personer exempelvis, det är ganska många olika saker, säger han till Publikt.

Felen uppstod i konsultfirmans del av arbetet

Enligt ett internt dokument hos SCB upptäcktes att det fanns oförklariga mönster i den insamlade datan, som inte stämmer med SCB:s förväntningar. Det var just i samband med att Evry fick ansvar för en större del av intervjurerna än tidigare.

När man studerade materialet närmare fanns det en stor variation i datan från de senaste månaderna, och man kom fram till att kvaliteten på insamlingen inte håller måttet.

Dock nämnde SCB inte leverantörens namn när de gick ut med felen i statistiken. Detta beror på att fokus har legat på att förmedla själva problemet och hur det har påverkat siffrorna, enligt John Kling.

SCB och Evry utreder problemet

Tillsammans med Evry ska SCB nu utreda mer exakt vad som har blivit fel i insamlingen. Parterna har bildat en arbetsgrupp som ska försäkra att data över arbetslösheten i framtiden ska samlas in korrekt.

– Vårt primära fokus är att lösa problemet tillsammans, och det är vi överens om, avslutar John Kling.