rektor pratar med pojkeSkolledarförbundet vill höja skolledares löner. Foto: Photographee.eu

Arbetsmarknad

Skolledare tjänar alldeles för lite. För att vi ska få bra ledare inom skolan och bibehålla och attrahera fler att bli skolledare så krävs det förändringar. Skillnaden i lön för en skolledare gentemot en lärare är för liten säger Lärarförbundet Skolledare till tidningen Lärarnas.

Idag tjänar en typisk skolledare 52 800 kronor och det är alldeles för lite. Enligt en enkätundersökning som Sveriges skolledarförbund har gjort fick Skolledare i Sverige i genomsnitt 4,1 procent mer i lön vid den senaste löneöversynen. I Kronoberg var ökningen störst med 6,5 procent medan Västernorrland fick nöja sig med endast 2,5 procent.

Alldeles för låg snittlön för skolledare

Snittlönen för en skolledare låg 2018 på 52 800 kronor. En rektor i en kommunal grundskola tjänar i 52 700 kronor, i gymnasieskolan 53 600 kronor och en kommunal förskolechef tjänar i genomsnitt  48 300 kronor. 

Enligt Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för lärarförbundet Skolledare tjänar skolledarna alldeles för dåligt. För att kunna bibehålla och locka fler att bli skolledare behöver man ta ett nationellt grepp om lönenivån. 

Då undersökningen bygger på enkätsvar från medlemmar i Sveriges skolledarförbund reserverar sig Gavelin Rydman från den statistiken då de inte omfattar samtliga löner. Däremot känner hon igen det enkätundersökningen visar som att det är skillnad i lönenivå beroende på vart i landet man arbetar. Förskolecheferna är de som klart har sämre betalt.

Vidare måste man kunna attrahera bra lärare till att bli skolledare. Rektorsyrket blir inte mer attraktivt om förstelärare och lärare tjänar mer än en biträdande rektor eller en förskolechefer, eller nästan lika mycket som en rektor. För att kunna rekrytera bra skolledare eller göra rektorsyrket attraktivt måste det finnas löner som attraherar. Man kan inte öka ansvaret och samtidigt gå ner i lön. Det måste finnas en löneskillnad som attraherar.

Skolledarförbundet vill ha ett ”ansvarsavstånd” på 25 procent 

Skolledarförbundet vill ha ett ”ansvarsavstånd” i lönesättningen där en skolledare ska ha minst 25 procent mer i lön än sina medarbetare. Lärarförbundet Skolledare vill inte fokusera på 25 procent. Lönefrågan borde angripas utifrån vad som är skäligt att en rektor eller en förskolechef tjänar utifrån deras ansvar och utbildning. Om man fokuserar på procentsatsen och medarbetarna så riskerar man ändå att man hamnar lågt lönemässigt om lärarnas löner i den kommunen är väldigt låga.

Skolledares löner varierar stort beroende på vart i landet man arbetar. Enligt enkäten är Skolledare i Stockholm löneledande med en genomsnittlig lön på 58 500 kronor medan snittlönen för en Skolledare på Gotland endast är 46 800 kronor, vilket är lägst i landet.

Gavelin Rydman tycker inte att det är acceptabelt att det är så olika löner. Ansvaret som rektor är densamma oavsett vart i landet man arbetar därför ska yrket ska värderas utifrån dess ansvar och innehåll.