Städare torkar golv i en offentlig byggnad.Regionalt skyddsombud för fastighets, Richard Fredriksson, menar att Samhall länge har dumpat priser under upphandlingar vilket lett till brister i arbetsmiljöarbetet. Foto: New Africa/Shutterstock

Arbetsmarknad

Uppgifter om ett bristande arbetsmiljöarbete hos Samhall härleds av vissa till dumpade priser för att vinna upphandlingar, skriver Arbetet. Men Samhall själva håller inte med utan menar att de gör vad de kan.

Regionalt skyddsombud för Fastighets, Richard Fredriksson, har länge flaggat för brister inom arbetsmiljöarbetet på Samhall. Han har bland annat påtalat att han sett ett mönster där Samhall vinner upphandlingar genom att dumpa priser, någonting som i förlängningen skapat problem på arbetsplatser.

Uppenbart att företaget använder dumpade priser för att vinna

Richard Fredriksson tycker att det är uppenbart att Samhall har dumpat priser för att vinna upphandlingar.

– För mig som är insatt i Samhall är det uppenbart att företaget använder dumpade priser för att vinna, säger Richard Fredriksson trots att han också påpekar att anbuden är hemliga.

Richard Fredriksson menar att Samhall har gått in och mer eller mindre dammsugit upphandlingar genom att erbjuda låga priser på bekostnad av Samhalls arbetsmiljö. Men Samhall själva håller inte med.

Åsa Brunzell, tillförordnad HR- och kommunikationsdirektör vid Samhall, menar att Samhall alltid genomför en analys av resursåtgången innan de lägger ett bud. Åsa Brunzell säger också att de alltid genomför regelbundna medarbetarundersökningar där de bland annat ställer frågor om arbetsmiljö.

Tydliga brister i arbetsmiljön

Så tidigt som år 2020 påtalade Richard Fredriksson brister i Samhalls arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket påbörjade då en granskning som synliggjorde brister i det praktiska arbetsmiljöarbetet, även om det på pappret ser bra ut. Det är, menar Richard Fredriksson, det systematiska arbetsmiljöarbetet som inte fungerar.

– Kemiska hälsorisker, risken att smittas av corona, arbetsanpassning, arbetsbelastning – sådant undersöks inte, säger Richard Fredriksson.

Han pekar bland annat på att det dumpade priset inte ger något spelrum för att kunna ge områdescheferna kunskap eller ens tillräckliga resurser för att faktiskt kunna ta ansvar för saker såsom ett arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöverket väntas nu rikta krav med hot om vite mot Samhall i Eskilstuna.