Med Arbetsförmedlingens IT-verktyg Snabbintervjuer kan arbetsgivare hålla korta intervjuer med kandidater online. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen har tagit fram verktyget Snabbintervjuer för digitala möten mellan arbetsgivare och jobbkandidater. Nu gör myndigheten verktyget tillgängligt för alla arbetsgivare, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Från och med den 8 oktober är Arbetsförmedlingens verktyg Snabbintervjuer tillgängligt för alla arbetsgivare. Det är ett IT-verktyg som Arbetsförmedlingen har utvecklat för att användas till videointervjuer på distans.

Snabbintervjuer kostar ingenting och är en slags kombination av videosamtal och en uppsättning HR-funktioner. Intervjuerna är upplagda ungefär som så kallad speed-dating, där arbetsgivare håller 5–10 minuters intervjuer med kandidaterna via livevideo.

Verktyget låter också arbetsgivare boka intervjuer och bjuda in kandidater, strukturera samtal och sammanställa överskådliga anteckningar över kandidaterna.

Snabbintervjuer ska underlätta matchning

Verktyget låter arbetsgivare bredda sina rekryteringar, då de får möjlighet att träffa fler av kandidaterna. Det är en särskilt stor hjälp för småföretag, där fyrtio procent har svårt att rekrytera ny personal. Det menar Vendela Engblom, som är produktansvarig för Snabbintervjuer.

– Snabbintervjuerna är en av flera pusselbitar i Arbetsförmedlingens nya uppdrag att ta fram digital infrastruktur som underlättar matchning på arbetsmarknaden, berättar Vendela Engblom.

Nu är det alltså fritt för alla arbetsgivare att använda Snabbintervjuer. Det enda som krävs är att skapa ett konto på Arbetsförmedlingens hemsida. Det går också att få teknisk hjälp med verktyget på myndighetens sajt.

Ikea: effektivt och tillgängligt rekryteringsverktyg

Än så länge har Snabbintervjuer använts mer än 150 gånger. De arbetsgivare som har testat verktyget är mycket nöjda med det, enligt Vendela Engblom.

En av de arbetsgivare som har tagit hjälp av verktyget är Ikea. Johan Westling, som jobbar på Ikea som People & Culture Generalist, tycker att Snabbintervjuer bidrar till en effektiv rekrytering och gör det möjligt att intervjua fler kandidater. Han tillägger också att det är lätt att få överblick och jobba i verktyget.

– Det gav oss även ökad tillgänglighet, bland annat kunde vi intervjua en person som befann sig utomlands.