Arbetsmarknad nyheter

Till sommaren förväntas många unga leta efter sommarjobb. Trots detta verkar många gå miste om sommarjobbet, till stor del för att de letar på fel ställen och söker fel arbetsplatser. Detta visar Företagarnas nya rapport som belyser problemet med att matchningen mellan sommarjobbarna och företagen verkar vara dålig.

För den som planerar att söka jobb över sommaren finns det goda nyheter, nämligen att svenska företag intensivt söker arbetskraft. I rapporten från Företagarna konstaterar man att det är ”sommarjobbarnas marknad” i år.
Detta beror på företagens svårigheter att hitta kompetenta medarbetare att fylla ut semesterperioderna med. Alla som söker sommarjobb kommer dock troligtvis inte hitta ett, till stor del på grund av att man söker fel jobb och på fel sätt.

Unga söker fel arbetsplatser och använder fel annonsplatser

I rapporten konstateras att trots den ökade efterfrågan på arbetskraft och att många unga söker sommarjobb är matchningen mellan aktörerna dålig. Detta beror dels på att unga söker sig till fel företag. Bland annat belyser man att unga i stor utsträckning söker sommarjobb i offentlig sektor och i stora privata företag, trots att de flesta jobben finns hos småföretagarna.

Tips! De flesta sommarjobben återfinns enligt rapporten hos de små, privata företagen.

Utöver att söka sig till ”fel” arbetsplatser används även fel medier för att hitta sommarjobb. I undersökningen visar man att hälften av alla unga har stor tillit till Arbetsförmedlingen, trots att få företag faktiskt väljer att använda myndigheten för att söka arbetskraft.
Istället vänder sig många av företagen till privata sidor, eller driver egna rekryteringskampanjer. För den som planerar att söka sommarjobb gäller det därför att bredda sitt sökande och även leta i andra kanaler.

Hotell och turism i stort behov av sommarpersonal

En bransch som behöver mycket personal inför sommarsäsongen är turist och hotellnäringen. 80% av alla restauranger och hotell är i behov av extra hjälp någon gång under året. För den som söker sommarjobb kan detta med andra ord vara rätt bransch att rikta in sig på.