entrén till Skånes universitetssjukhus i LundSkånes universitetssjukhus i Lund är en av de arbetsplatser som har drabbats hårt av personalbristen och inte kan öppna alla ordinarie vårdplatser efter sommaren. Foto: Per-Boge/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Behovet av vårdpersonal är enormt runt om i landet. Vårdfokus rapporterar om flera fall där sjukhus fortsätter med indragna vårdplatser och stängda avdelningar efter sommaren, just på grund av personalbrist. Samtidigt verkar intresset för att studera vård och omsorg minska allt mer hos unga, enligt Kommunalarbetaren.

Personalbehovet inom vård och omsorg är enormt, inte minst inom äldreomsorgen. I takt med att allt fler äldre behöver vård är det många anställda inom vården som går i pension. De kommande sju åren är det 136 000 undersköterskor som behöver rekryteras, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

14 av 24 sjuksköterskor lämnar kvinnokliniken i Lund efter sommaren

Kvinnokliniken i Lund är en avdelning som drabbas av personalkris efter att en stor andel sjuksköterskor har sagt upp sig under sommaren. 14 av 24 sjuksköterskor på gynekologavdelningen lämnade sitt jobb på grund av underbemanning, dubbla pass och att det inte var någon som lyssnade.

I samband med detta gick tre fackförbund ihop och gjorde en arbetsmiljöanmälan till arbetsgivaren med anledning av uppsägningarna. Kvinnokliniken är i färd med att rekrytera nya sjuksköterskor, men Vårdförbundet lokalt tvivlar på att det kommer vara möjligt att fylla glappet.

Personalbristen innebär att avdelningen inte kommer att kunna öppna de ordinarie vårdplatser som har varit vilande under sommaren. Efter krav från facket drogs platsantalet ner från 17 till åtta vårdplatser, platser som skulle ha gått till kvinnliga patienter med gynekologisk cancer. 

Trollhättans och Oskarshamns sjukhus tvingas fortsätta med neddragen verksamhet

Det är fler vårdavdelningar i Sverige som tvingas förlänga nedskärningen som har rått över sommaren. I Trollhättan kommer vuxenpsykiatrin på Norra Älvsborgs länssjukhus att hålla en hel avdelning fortsatt stängd fram till december. Det beror på att man behöver fyra nya sjuksköterskor innan man kan öppna igen.

Oskarshamns sjukhus saknar i nuläget 40 sjuksköterskor till medicin- och akutkliniken. Därför kommer man även där att fortsätta med indragna vårdplatser under hösten.

Färre gymnasieelever vill läsa vård och omsorg

Till råga på detta verkar intresset för att läsa vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet svalna. Inför läsåret 2019/2020 visar Skolverkets statistik att denna utbildning minskar mest av alla, skriver Kommunalarbetaren.

14 procent färre än förra året har sökt till programmet i första hand, motsvarande 791 färre elever. Det innebär att barn- och fritidsprogrammet har gått om vård och omsorg i antalet sökande.