Arbetsmarknad

Färre städare efterlyses hos Arbetsförmedlingen. Teorier om vad det beror på varierar, men det är många som medvetet väljer bort myndighetens hjälp.

Antalet annonser som efterlyser städpersonal har hos Arbetsförmedlingen blivit betydligt färre jämfört med tidigare år. Kanske beror det snarare på en minskad tillit för Arbetsförmedlingen, hellre än en mättad arbetsmarknad.

2017 annonserades färre städjobb

Mellan 2016 och 2017 minskade antalet nyannonserade städjobb med drygt 1600 annonser. De tre föregående åren hade trenden varit att antalet ökat.
Trots den plötsliga nedgången är städare fortfarande det tionde vanligaste yrket, enligt Statistiska centralbyrån. Även Arbetsförmedlingens Yrkeskompass har i sin prognos att städare, även om ett år, kommer att ha goda möjligheter till arbete.

Arbetssökande söker inte Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsanalytiker, Olle Ahlberg, påpekar dock i samband med nyheten att de inte har något monopol på platsannonser.
Han menar att de dels inte är ensamma om att erbjuda platsannonsering, och dessutom är det somliga städfirmor som tar saken i egna händer. Det håller Nasa Nimat Kazkoz med om. Hon är klubbordförande på städfirman Allianceplus.
– Om man känner någon i ett arbetslag så behöver man inte anmäla sig till Arbetsförmedlingen, kommenterar Kazkoz till facktidningen Fastighetsfolket.

Missnöje med myndigheten

I början av året gjordes en undersökning om Arbetsförmedlingens popularitet hos allmänheten. Resultaten visade att få var nöjda med deras tjänster – på frågan om vad myndighetens nackdelar var, svarade flera användare ”allt”.
Till följd av detta påpekade missnöje som varit tydligt under en längre tid la Alliansen fram ett förslag. De hoppas skrota arbetsförmedlingen och börja om på nytt, den här gången med privata aktörer bakom.
Möjligen är detta en bidragande orsak till att färre jobb ens annonseras hos Arbetsförmedlingen.