Tre personer i ett företag framför dator på ett kontor.Regeringen vill stötta deeptech-företag med fokus på effektiva klimatlösningar, det meddelar näringsministern. Bland annat vill de förbättra finansieringsförutsättningarna för deeptech-företag. Foto: Rawpixel.com/Shutterstock

Eget företag

Finansieringsförutsättningarna till startup-företag kommer att förbättras, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande. Tanken är att det ska bidra till att få fram fler forskningsintensiva företag som för den svenska utvecklingen framåt.

Allt fler väljer att starta eget trots pandemin. Närmare 57 000 företag startade mellan januari och slutet av september i år, förkunnar SvD. Nu vill regeringen hjälpa företag i de sektorer där de ser störst innovationskraft.

Banbrytande idéer ska belönas

Med klimatet i fokus är det just banbrytande idéer inom miljö som ska belönas. Det menar näringsminister Ibrahim Baylan. Det gäller särskilt digitala lösningar som kommer att påskynda utvecklingen av klimatsmarta lösningar och innovationer.

För svenskt näringsliv är startup-företag viktiga, det menar Näringsdepartementet i ett pressmeddelande och skriver även att klimatsmarta lösningar är nödvändiga att forska fram. Innovationskraften inom deeptech-företag är en av anledningarna till att regeringen vill stärka finansieringen till just det området.

– Det är en central förutsättning för Sveriges position som ledande industri- och innovationsnation, säger Ibrahim Baylan. Genom deeptech-företag får vi tillgång till spetskompetens och spjutspetsteknik.

Deeptech-företag prioriteras

Deeptech-företag, det vill säga företag som har långa utvecklingscykler tack vare avancerad forskning och teknik, kommer att prioriteras. Näringsministern framhåller vikten av att använda den kunskap som finns i Sverige för att lösa näringslivets framtida utmaningar.

Vinnova har fått i uppdrag att ge lovande deeptech-företag stärkta förutsättningar vad gäller finansiering, forskning och testmiljöer. De har även fått i uppdrag att kartlägga svensk deeptech, för att kunna avgöra inom vilka områden Sverige sticker ut.

Förutom stärkt finansiering är tanken att Tillväxtverket på sikt ska bygga upp en nationell stödfunktion där företag kan söka europeisk finansiering. 

I linje med regeringens samverkansprogram

En stärkt finansiering till företag som fokuserar på klimatinnovationer och lösningar ligger helt i linje med regeringens strategiska samverkansprogram, Näringslivets digitala strukturomvandling.

– Klimatutmaningen kräver nya lösningar och innovationer, samtidigt som digital teknik påskyndar strukturomvandlingen, säger Ibrahim Baylan.