Arbetsmarknad

Fram till och med år 2022 kommer det skapas 148 500 statliga jobbtillfällen. Det redovisar fackförbundet ST genom nyligen framtagna siffror.

Det var den 12 juni som ST presenterade de nya siffrorna. Anledningen till det ökade antalet jobbtillfällen har främst sin grund i arbetsrotation och pensionsavgångar. En stor del av jobben är återanställningar.

Inom fem år behöver staten anställa närmare 150 000 personer

Britta Lejon, förbundsordförande på ST, menar att det behöver öppnas upp för fler jobbtillfällen inom både den statliga sektorn och infrastruktur.
När Sveriges befolkning ökar i mängd behöver ännu fler ut i arbetslivet. Då räcker det inte med att endast ersätta jobb som är ett resultat av både pensionerad arbetskraft eller arbetsrotation.
Fler arbetstagare inom stöd och service behövs, därmed vill man se att staten skapar 150 000 nya jobbtillfällen inom de närmsta fem åren.

ST vill att staten fortsätter fokusera på mångfald

Yrkesvariationen är stor inom den statliga sektorn där merparten av de mest kvalificerade jobben finns. För att det ska fortsätta behöver staten se till att hålla ett fortsatt fokus på mångfaldsutvecklingen.
Britta Lejon menar att mångfalden främst behöver fokuseras på områden så som bakgrund och kompetens. De är essentiella faktorer för att staten ska ha möjlighet att upprätthålla en fortsatt god serviceförmåga till medborgarna.
Staten behöver med andra ord ses som en attraktiv arbetsgivare för en större del av befolkningen där man erbjuder en arbetsmiljö under goda och trygga villkor. Sedan vill man även att staten ska se till att deras anställda har möjlighet till inflytande och delaktighet då det enligt forskning är en av de mest primära friskhetsfaktorerna.

Staten kommer efterfråga högkvalificerade yrken

I listan på yrken där man ser störst behov av ny och utökad arbetskraft hittar man många högkvalificerade yrken. Här efterfrågas bland annat jurister, civilekonomer och it-analytiker.
Enligt ST:s prognos kommer anställningsbehovet ligga på samma nivå som tidigare även om man kommer att kunna urskilja en mindre ökning.