Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, är starkt kritisk till den nya statsbudgeten från Moderaterna och Kristdemokraterna. Foto: Margareta Bloom Sandebäck/vanliga-fragor/arbetsformedlingen-a-kassa

Arbetsmarknad Politik

En statsbudget för 2019 röstades igenom förra veckan. Förslaget togs fram av Moderaterna och Kristdemokraterna, och godkändes efter stöd från Sverigedemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. En av de största nedskärningarna finns inom arbetsmarknaden, något som Arbetsförmedlingen starkt ifrågasätter. 

Den av M, KD, SD, L och C genomröstade statsbudgeten kommer att resultera i 2,9 miljarder kronor mindre till insatser på arbetsmarknaden. Det jämfört med övergångsregeringens budgetförslag, vilket Dagens Industri rapporterade om för en dryg vecka sedan. 

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader syftar på kostnader för lokaler och administration. Dessa kostnader ska beskäras med 800 miljoner kronor, vilket i praktiken innebär 4 500 varslade anställda. 

Lika många kommer påverkas från andra sidan. 4 500 personer som i nuläget har subventionerade anställningar och andra arbetsmarknadspolitiska program kommer att tvingas lämna dessa, då resurserna nu försvinner.

Arbetsförmedlingens generaldirektör ifrågasätter

Den ekonomiska situationen på Arbetsförmedlingen var dyster redan innan förslaget. Vi på A-kassa.se skrev redan i augusti att Arbetsmarknadens tillgångar började tyna, och ytterligare åtstramningar väntas inte förbättra situationen.

– Vi diskuterar ett stopp för alla nya kommunala extratjänster och moderna beredskapsjobb. Det blir också en begränsning av antalet introduktionsjobb för nyanlända, långtidsarbetslösa och funktionshindrade, förklarar Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i en intervju med Dagens Nyheter.

Tidigare har Alliansen argumenterat för Arbetsförmedlingen avveckling. Anledningen uppger de vara myndighetens ineffektivitet, bland annat genom att knappt 15 procent av reguljära jobb idag förmedlas via Arbetsförmedlingen. Den siffran anser Sjöberg vara missvisande, och därmed irrelevant.

– Till exempel kanske vi sett till att någon får förarbevis för grävmaskin. Sedan söker hen själv ett jobb och får det. Då räknas det som att vi inte varit inblandade, förklarar han.

Sjöberg menar att M och KD inte förstår de konsekvenser åtgärderna har, och att det blir konsekvenser är oundvikligt.

Positiva resultat på arbetsmarknaden senaste året

Många av siffrorna är på Arbetsförmedlingens sida i frågan. Generellt tycks sysselsättningsgraden ha stigit det senaste året, framför allt i utsatta grupper som tenderar att vara i kontakt med Arbetsförmedlingen.

Sysselsättningen bland äldre mellan 55-64 år har ökat med 7 procent de senaste tio åren. Det lägger Sverige i toppen inom Europa med en 77-procentig sysselsättning.

Trenden ser liknande ut för nyanlända. Antalet nyanlända som hittade sysselsättning ökade med nio procentenheter på bara ett år.

Långtidsarbetslösheten har även den sjunkit – i augusti i år var första gången som antalet sjönk sedan april 2015. 2 000 långtidsarbetslösa lyckades då hitta sysselsättning.