Teckning av man som håller i kikare med en man och en kvinna i sikte, koncept sökande efter arbetskraft.Arbetskraftsbristen i Sverige, och framför allt i Stockholm, är oroväckande hög. Det visar en ny analys från Stockholms Handelskammare som baseras på statistik från SCB. Bild: eamesBot/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Utifrån färsk statistik från SCB kan Stockholms Handelskammare konstatera att antalet vakanta tjänster i Sverige, och särskilt i Stockholm, är uppe på rekordhöga nivåer. Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare, beskriver den ökande arbetskraftsbristen som djupt oroväckande.

Under det fjärde och sista kvartalet 2021 fanns totalt 45 021 lediga tjänster i Sverige, varav 18 448 i Stockholm. Det totala antalet kan jämföras med det tidigare rekordet 43 664 som noterades under det andra kvartalet 2018.

Ser man till kvartalet innan ligger ökningen på 14 procent, och jämfört med det fjärde kvartalet 2020 landar ökningen på årsbasis på hela 110 procent. Det motsvarar 23 583 vakanser.

Oroväckande utveckling

Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare, menar att Sverige, och särskilt Stockholm, redan hade höga siffror gällande arbetskraftsbrist och att den här negativa utvecklingen därför är högst oroväckande.

Stark konjunktur och pandemirelaterade flaskhalsar ligger bakom

Enligt Stockholms Handelskammare är utvecklingen på kort sikt en effekt av stark konjunktur och pandemirelaterade flaskhalsar. På längre sikt är det snarare strukturella problem gällande kompetensförsörjningen och svårigheter med att få in en fot på bostadsmarknaden i huvudstaden som ligger bakom den snabbt ökande arbetskraftsbristen.

Störst brist i branscher som är viktiga för Stockholms ekonomi och näringsliv

Bristen på arbetskraft är störst inom näringarna som är viktiga för Stockholms ekonomi och näringsliv. Det gäller exempelvis data och IT, kommunikation, finans och vissa företagstjänster inom teknik, juridik och ekonomi.

Om vi går tillbaka till det totala antalet vakanser som låg på 45 021 i slutet av 2021, fanns 8 826 av dessa bland dataföretag och 7 180 bland företag som levererar kvalificerade företagstjänster.

I Stockholm låg vakanserna inom just dessa branscher på cirka 50 procent.