Arbetsmarknad

Det råder stor brist på lastbilsförare i landet, behovet  är så stort att branschen skulle behöva cirka 50 000 förare inom en tioårsperiod. Flera företag tvingas sälja av sig lastbilar för att det inte finns tillräckligt med förare.

Näthandeln har bidragit till den ökade efterfrågan på lastbilschaufförer

Det pratas ofta om att det inom många yrken är svårt att få jobb. Men det finns även yrken som är i behov av arbetskraft. Lastbilsförare tillhör den kategorin. För dig som är arbetslös och letar arbete kanske det kan vara där ditt nästa arbete finns. Branschen upplever just nu ett akut behov av fler förare. Enligt Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnds (TYA) undersökning planerar 37 procent av de tillfrågade företagen att anställa drygt 2900 förare inom sex månader.
 
En faktor som spelar en avgörande roll i den höga efterfrågan på förare är svenska folkets ökade näthandel.
– Efterfrågan på lastbilsförare håller i sig och det är till exempel den rådande högkonjunkturen och näthandeln som bidrar till att transporterna ökar. Behovet av arbetskraft är större än det antal utbildade förare som kommer ut från gymnasieskola och vuxenutbildning, säger Lasse Holm, projektledare på TYA.

Företag tvingas sälja lastbilar till följd av bristande arbetskraft

Sedan 2009 har bristen på lastbilsförare ökat för varje år. På vissa företag har den bristande arbetskraften lett till att lastbilar måste säljas då det inte finns tillräckligt med förare. Lasse Holm menar att det är svårt att hitta kompetent arbetskraft då yrket till stor del handlar om godshantering, logistik och kundbemötande. Inte bara att framföra ett fordon från punkt A till punkt B.
 
Den senaste tiden har det dock satsats allt mer på förarutbildningar både på gymnasienivå, men även Komvux har satt igång 1000 nya förarutbildningsplatser.
– Förarbristen kan förhoppningsvis lätta något fram mot sommaren men vår långsiktiga bedömning om att det behövs 50 000 lastbilsförare de närmaste 10 åren kvarstår, säger Lasse Holm.