Kvinnlig arbetare på fabrik som ser mycket koncentrerad ut.Kvinnliga arbetare tjänar mycket mindre än arbetarmän enligt LO:s Jämställdhetsbarometer. Foto: Av sirtravelalot/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Trots att vi går mot mer jämställda tider är det fortfarande stora skillnader i lön mellan arbetarmän och arbetarkvinnor. Även fast kvinnor har mer i OB-tillägg tjänar kvinnor i arbetaryrken nästan 6 000 kronor mindre i månaden än arbetarmännen enligt LO:s Jämställdhetsbarometer.

LO:s Jämställdhetsbarometer visar att det är stora skillnader i lön mellan kvinnor och män i arbetaryrken. Enligt Medlingsinstitutet tjänade männen i genomsnitt cirka 4 000 kronor mer per månad före skatt under 2017 medan LO:s Jämställdhetsbarometer visar på en skillnad på 6 000 kronor. 

I Medlingsinstitutets omräkning har alla deltidslöner räknats om till heltidslöner medan LO:s Jämställdhetsbarometer tar hänsyn till att det är fler kvinnor än män som arbetar deltid vilket gör att den ”faktiska månadslönen” ser lite annorlunda ut.

Det höga antalet deltidstjänster bidrar till skillnaden i den faktiska månadslönen

För kvinnor i arbetaryrken var den faktiska månadslönen endast 20 960 kronor före skatt under 2017 medan männens lön låg på 26 784 kronor, vilket är en skillnad på 5 824 kronor.

Skillnaden förklaras med att det är fler kvinnor än män som arbetar deltid där en stor del av kvinnorna arbetar i snitt 80 procent av en heltidstjänst medan männens deltidstjänst ligger på 93 procent.

Enligt LO:s utredare och en av författarna till LO:s Jämställdhetsbarometer Ulrika Lorentzi är det viktigt att visa hur mycket pengar kvinnorna har att röra sig med. Både pension och sjukpenning räknas på den totala intjänade inkomsten och inte på timlönen. Har man en låg inkomst blir också förhandlingspositionen svagare hemma när det sker en fördelning av hushålls- och omsorgsarbetet.

Skillnaden är nästan 10 000 kronor mellan kvinnor och män i tjänstemannayrken

Kvinnor anställda i tjänstemannayrken som hade en deltidstjänst som uppgick till 91 procent av en heltidstjänst tjänade i snitt 33 033 kronor innan skatt 2017. Men de som tjänade mest var de manliga tjänstemännen som hade en deltidstjänst som uppgick till 96 procent av en heltidstjänst när snittlönen under 2017 låg på 42 144 kronor.

Arbetarkvinnornas grundlöner blir nio procent högre med tillägg för bland annat obekväm arbetstid medan männens tillägg endast är sex procent.

Enligt Ulrika Lorentzi visar siffrorna att OB-tilläggen är viktiga för kvinnorna i arbetaryrken. Samtidigt så får de betala ett pris då samhället inte är anpassat till dem som arbetar helger och nätter om man tittar på barnomsorg, kollektivtrafik och annan samhällsservice.

Subventionerade arbeten kan leda till lägre löner

Rapportförfattarna ser risker i om fler ”enkla jobb” skulle subventioneras fram eftersom det skulle kunna leda till att lönerna pressas nedåt i de serviceyrken där väldigt många kvinnor arbetar.

LO:s Jämställdhetsbarometer varnar för en växande skattesubventionerad vip-välfärd om rut-avdraget utvidgas och man uppmuntrar till flera privata alternativ i välfärden. Enligt Ulrika Lorentzi kan det leda till att de som har bra pensioner kan köpa tjänster som tidigare ingick i hemtjänsten medan de med lägre pensioner för nöja sig med den offentliga hemtjänsten som utarmas.