A-kassa

Att studera mitt i det pågående arbetslivet ska underlättas genom möjligheten att få ekonomisk hjälp från a-kassan. Det är något som Regeringen vill förverkliga i arbetet för att utveckla arbetsmarknadens framtida kompetens, rapporterar Arbetet.

Under Almedalsveckan är frågan om omställning i arbetslivet en av de populärare frågorna. Regeringen vill att fler ska få möjlighet till att studera vidare mitt i arbetslivet. Men i de flesta fall är studiemedlet från CSN redan använt eller ligger på en alldeles för låg ekonomisk nivå. Nu vill Regeringen göra det möjligt att ta tjänstledigt med hjälp av a-kassa.

Vallöftet syftar till att trygga arbetsmarknaden

Redan i maj presenterade Regeringen vallöftet om möjligheten till omställning mitt i arbetslivet. De presenterade då en handlingsplan som ska leda till att den svenska arbetsmarknaden blir tryggare.
För att nå målet behöver redan anställda få möjlighet till kompetensutveckling genom arbetsplatsen. Något som kan förverkligas genom att de som vill studera vidare ska kunna använda sin a-kassa för att finansiera studierna.
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson menar att värdet av att kunna studera vidare och öka kompetensen inom sitt eget arbetsområde är av vikt för att följa med i den ständiga utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. Inom några år kan flera yrkesområden komma att försvinna vilket kommer leda till att många kommer behöva ställa om för att inte bli arbetslösa.

Till en början ska a-kassan hjälpa vid studier under kortare perioder

I första hand kommer studier med ekonomisk hjälp från a-kassan utgöras av kortare perioder. Det kan handla om studier på halvtid eller bara under en dag per vecka.
Ylva Johansson menar vidare att om man till exempel har arbetat för en arbetsgivare under tio år skulle man kunna få rätt till två månaders studier med ekonomiska hjälp från a-kassan.
För att förslaget ska bli verklighet kommer privatpersoner själva behöva ta från sin a-kassa vilket flera parter motsätter sig. Men Johansson menar att modellen ännu inte är fastställd däremot kommer den innebära att framtida kompetens och omställning kommer att försäkras.