Arbetsförmedlingens skylt på husfasad.Arbetsförmedlingens statistik för oktober visar förvisso att arbetslösheten fortsatte nedåt, men minskningen var betydligt svagare än tidigare. Foto: Peter Kroon

Arbetsmarknad

Enligt Arbetsförmedlingens statistik fortsatte arbetslösheten i Sverige att minska under oktober, men i långsammare takt jämfört med månaderna innan. Anders Ljungberg, Arbetsförmedlingens enhetschef, menar att detta är ett tidigt tecken på konjunkturens inverkan på arbetsmarknaden.

I oktober fortsatte arbetslöshetssiffrorna nedåt, enligt Arbetsförmedlingens statistik. Men minskningen var betydligt svagare än tidigare. Samtidigt ökade antalet personer som varit utan arbete i mindre än sex månader för andra månaden i rad.

Tidigt tecken på konjunkturens och ekonomins påverkan

Enligt Arbetsförmedlingens enhetschef Anders Ljungberg är siffrorna ett tidigt tecken på att konjunkturen och de ekonomiska orosmolnen nu börjar påverka arbetsmarknaden. 

Den positiva trenden har helt enkelt stannat av, och Anders Ljungberg tillägger att man heller inte ser samma jobb-ruljans som tidigare.

Stort antal varsel i oktober

Under oktober varslades upp mot 5 000 personer om uppsägning, vilket kan ställas mot cirka 2 000 varsel per månad mellan januari och september i år. Flest varsel har man noterat inom handel och industri.

Anders Ljungberg menar dock att det ännu är för tidigt att börja prata om ett trendskifte. Han påpekar att antalet varsel brukar vara fler i oktober än under andra månader.

Antalet arbetslösa har minskat med 45 000 personer på ett år

Statistiken visar att cirka 333 000 personer var inskrivna som arbetslösa nu i oktober, vilket är 45 000 personer färre jämfört med samma period förra året. Arbetslösheten ligger nu på 6,6 procent, jämfört med 7,3 procent i oktober 2021.

Fokuserar på att bryta långtidsarbetslösheten

Ungefär 152 000 av de inskrivna har varit arbetslösa i 12 månader eller mer. Maria Mindhammar, Arbetsförmedlingens generaldirektör, berättar att de fokuserar på att ta fram insatser som ska bryta och förebygga långtidsarbetslöshet. 

Hon tillägger att arbetsmarknaden, trots den sjunkande arbetslösheten, fortfarande har behov av utbildad arbetskraft.