En man med mörka byxor och skor, vit skjorta, svart kavaj och en utdragen slips som verkar uppgiven.Arbetslösheten minskar och ligger för första gången under 400 000 personer sedan coronakrisens mest akuta perioder. De som varit arbetslösa kortare perioder har lätt för att komma tillbaka in på arbetsmarknaden igen. Men för de långtidsarbetslösa ser läget annorlunda ut. Foto: Little Pig Studio/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden har börjat stabiliseras. Antalet långtidsarbetslösa ökar inte längre. Men enligt Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, är det fler som är arbetslösa under en längre tid, skriver SvD Näringsliv

Coronapandemin har varit omtumlande på många sätt och vis. Många företag fick stänga ner under coronakrisens akuta skede och människor kastades ut från arbetslivet och stod arbetslösa från en dag till en annan. Men nu verkar det ljusna.

Arbetslösheten minskar – under 400 000

För första gången sedan de akuta perioderna under coronakrisen är antalet arbetssökande färre än 400 000 personer. Antalet inskrivna hos Arbetsförmedlingen uppgick till 399 400 personer i slutet av augusti. Det är en minskning med närmare 76 000 personer på ett år och motsvarar en arbetslöshet på 7,7 procent.

Antalet arbetssökande fortsätter att minska. Efter första veckan i september hade siffran minskat till 397 700.

Lättare att få jobb för korttidsarbetslösa

För de som varit arbetslösa under kortare perioder har det varit hyfsat lätt att hitta tillbaka till arbetsmarknaden. På många håll är arbetsmarknaden het och det råder arbetskraftsbrist inom vissa yrken.

Däremot ser situationen annorlunda ut för de som varit utan jobb under en längre tid. De hamnar längre bort från arbetsmarknaden. Men samtidigt ökar inte antalet långtidsarbetslösa längre.

Enligt Arbetsförmedlingens analyschef, Annika Sundén, är det strax under 190 000 personer som räknas som långtidsarbetslösa. Den siffran har inte ökat men den är fortfarande väldigt hög och den verkar vara mer bestående.

Långtidsarbetslösa hamnar längre bort från arbetsmarknaden

Fler och fler av de långtidsarbetslösa verkar hamna längre bort från arbetsmarknaden och har svårare att komma tillbaka. Cirka hälften av de långtidsarbetslösa har varit borta från arbetsmarknaden i över två år och en tredjedel har varit arbetslös i tre år eller mer. 

Samtidigt minskar arbetslösheten och flera arbetsgivare har redan flaggat för att det råder arbetskraftsbrist. Det har blivit två olika världar. Enligt Annika Sundén har tudelningen mellan långtidsarbetslösa och arbetslösa blivit tydligare.

Ljusnar på arbetsmarknaden

Med lättare restriktioner ser det ljusare ut på arbetsmarknaden. Många har det relativt enkelt att får jobb. Instegsjobben i tjänstenäringen är dessutom på väg tillbaka. Men däremot är det inte de långtidsarbetslösa som står först i kön, konstaterar Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen räknar med att arbetslösheten kommer att fortsätta minska. De räknar med att den faller till 390 000 personer till slutet av 2021 och till 370 000 personer till slutet av 2022.